You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

MRI, Từ điển Thuật Ngữ Từ A Đến Z

Từ ‘các hệ thống AB’ cho đến ‘Vật phẩm Dây kéo”- ngay cả đối với các học viên có kinh nghiệm trong MRI, rất nhiều các thuật ngữ và từ viết tắt có thể gây cho họ nhiều khó khăn và bối rối. 

Hướng dẫn này rất ngắn gọn nhưng cũng rất toàn diện cung cấp một giới thiệu hiệu quả và thiết thực đầy đủ các thuật ngữ này. Nó sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo vô giá cho tất cả các bạn sinh viên, học viên và các chuyên gia y tế làm việc với MRI. 
Hơn 800 thuật ngữ thường gặp trong hình ảnh và Quang phổ MR được xác định rõ ràng, giải thích và tham khảo chéo. Các minh họa được sử dụng để tăng cường và giải thích rất nhiều các định nghĩa, và tài liệu tham khảo để đọc thêm sẽ chỉ cho người đọc để nghiên cứu sâu hơn. 
Cũng như là một bản tóm tắt thuật ngữ từ A đến Z,cuốn sách kết thúc với một bộ sưu tập hữu ích của các phụ lục, các hằng số, thuộc tính và các phương trình liên quan.

TÓM TẮT
MRI from A to Z: A Definitive Guide for Medical Professionals
Gary Liney
Price: $58.44
Paperback: 270 pages
Publisher: Cambridge University Press; 1 edition (April 11, 2005)
Language: English
ISBN-10: 0521606381
ISBN-13: 978-0521606387
Product Dimensions: 7.3 x 0.5 x 4.8 inches
Shipping Weight: 10.6 ounces

TẢI SÁCH
PDF – 270 TRANG – 5 MB
Tải xuống dành riêng cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/919VNYAQAY/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: