You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Mẹo ghi nhớ Dược lý học Trực quan 1e

Cuốn sách này là tham khảo trực quan cung cấp các mẹo giúp bạn ghi nhớ dược lý y học với các sơ đồ độc đáo. Nó sẽ bao quát các chủ đề dược lý học y học quan trọng một cách rất súc tích và có lợi cho các sinh viên y khoa trong việc ghi nhớ các kiến thức cốt lõi về dược lý học.
Việc ghi nhớ bằng trực quan không chỉ giúp bạn chỉ nhớ mà còn giúp bạn hình dung về nội dung. Đặc điểm quan trọng nhất của cuốn sách này là tất cả các hình ảnh đều liên quan đến việc hỗ trợ ghi nhớ một cách trực quan và dễ dàng.

TRÍCH DẪN____
VISUAL MNEMONICS PHARMACOLOGY (Medical Mnemonics)
by NAZMUL ALAM
Series: Medical Mnemonics (Book 1)
Paperback: 69 pages
Publisher: Independently published (December 24, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1792645341
ISBN-13: 978-1792645341
Product Dimensions: 8.3 x 0.2 x 11 inches

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 69 – Dung lượng 46 MB

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: