You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Mclaughlin và Kaluzny Cải tiến chất lượng liên tục trong chăm sóc sức khỏe, 5e

Thông qua quan điểm liên ngành độc đáo về quản lý chất lượng trong chăm sóc sức khỏe, văn bản này bao gồm các chủ đề về quản lý hoạt động, hành vi tổ chức và nghiên cứu dịch vụ y tế. Với trọng tâm đặc biệt là Quản lý chất lượng toàn diện và Cải thiện chất lượng liên tục, các thách thức trong việc thực hiện và thể chế hóa được giải quyết bằng các ví dụ từ nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe, bao gồm phòng khám chăm sóc chính, phòng thí nghiệm bệnh viện, khoa y tế công cộng và trung tâm y tế học thuật.

Phiên bản thứ tư mới:
– Tất cả các chương đã được cập nhật để phản ánh các xu hướng gần đây trong chăm sóc sức khỏe bao gồm cả trọng tâm toàn cầu hơn của CQI.
– Các chương giới thiệu mới tóm tắt sự phát triển của CQI và thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng và phổ biến CQI.
– Một số chương mới bao gồm các chủ đề ‘nóng’ như vai trò của bệnh nhân trong CQI, tiếp thị xã hội như một cách tiếp cận với CQI, đánh giá rủi ro và tác hại trong chăm sóc bệnh nhân, CQI trong các tổ chức y tế công cộng, cải thiện chất lượng trong điều dưỡng và cải thiện chất lượng trong các nước nghèo tài nguyên.
– Bao gồm các nghiên cứu trường hợp mới

TRÍCH DẪN____
McLaughlin and Kaluzny’s Continuous Quality Improvement In Health Care 5th Edition
by William A. Sollecito (Author), Julie K. Johnson (Author)
Paperback: 650 pages
Publisher: Jones & Bartlett Learning; 5 edition (October 19, 2019)
Language: English
ISBN-10: 1284126595
ISBN-13: 978-1284126594
Product Dimensions: 7 x 0.8 x 8.8 inches

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 650 – Dung lượng 11 MB

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: