Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Essentials of Anatomy & Physiology 5th Edition

Cuốn giáo trình này cung cấp một sự bao quát sâu rộng và thống nhất cho tất cả các hệ thống trong cơ thể, trong khi vẫn đảm bảo được tính súc tích và ngắn gọn. Điểm nhấn của nó được đặt ở các nguyên lý cơ bản, các khái niệm và ứng dụng của sinh lý và giải phẫu người. Cung cấp một hệ thống thuật ngữ mà không đi vào sự chi tiết rườm rà. 

Sách được biết đến và ca ngợi bởi cách trình bày sáng suả và một hệ thống minh họa vượt trội so với các giáo trình sẵn có cùng chủ đề. 
Sách bao quát các chủ đề : hóa sinh, hệ thống xương, hệ thống cơ, hệ thống thần kinh, hệ thống nội tiết, hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp, hệ thống tiêu hóa, hệ thống nội tiết-sinh sản. 
Một cuốn giáo trình thiết yếu cho bất cứ ai quan tâm đến sinh lý học và giải phẫu học người.
TÓM TẮT
Essentials of Anatomy & Physiology 5th Edition
Frederic H. Martini, Edwin F. Bartholomew
Price: $122.95
Hardcover: 800 pages
Publisher: Benjamin Cummings; 5 edition (July 19, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0321576535
ISBN-13: 978-0321576538

TẢI SÁCH
PDF – 24 MB – 800 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký

NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ ẨN.

Vui lòng chia sẻ để mở khóa (Bấm nút Tweet)

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: