You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Mark Dutton, Chỉnh hình cho Chuyên viên Vật lý Trị liệu & PHCN, Ấn bản Thứ 2

Tự hào với thiết kế đầy màu sắc mới, Chỉnh hình cho Chuyên gia Vật lý Trị liệu, Ấn bản Thứ hai cung cấp cho sinh viên các hướng dẫn dựa trên bằng chứng để đánh giá và phục hồi chức năng cho bệnh nhân chỉnh hình. Sau khi xem xét các kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản cần thiết của sinh viên PTA, văn bản sau đó tìm hiểu các hoạt động trị liệu và quản lý chỉnh hình các khớp cụ thể. Các chương chung này tuân theo một cấu trúc thống nhất xem xét giải phẫu và vận động học có liên quan, kỹ thuật kiểm tra, bệnh lý thông thường, và các chiến lược và kỹ thuật khác nhau mà chúng có thể được giải quyết.

Chỉnh hình cho chuyên gia vật lý trị liệu sử dụng một loạt các tính năng sư phạm để cải thiện việc học và duy trì. Chúng bao gồm các Mục tiêu Chương hỗ trợ sinh viên xác định các kết quả học tập chính; Các hộp điểm nhấn nhấn mạnh các khái niệm quan trọng và Nghiên cứu điển hình cho phép sinh viên áp dụng kiến ​​thức của họ. Mỗi chương kết thúc với Câu hỏi ôn tập kiểm tra việc duy trì các khái niệm chính.

Mới đến phiên bản thứ hai

Có thiết kế đầy đủ màu sắc, tăng cường trình bày các minh họa giải phẫu và hình ảnh kiểm tra
Bao gồm một chương về điều kiện chỉnh hình chung ảnh hưởng đến nhiều khớp và hệ thống
Kết hợp một chương về ra quyết định lâm sàng, nhấn mạnh cách thức và thời điểm tiến triển của bệnh nhân
Mở rộng phạm vi của bài tập trị liệu, bao gồm cả việc bổ sung một chương về điều hòa tim mạch
Tính năng nghiên cứu trường hợp nhấn mạnh việc áp dụng các khái niệm chính
Tài nguyên giảng viên
Ngân hàng kiểm tra
Các slide ở định dạng PowerPoint
Ngân hàng hình ảnh

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Orthopaedics for the Physical Therapist Assistant
Author(s): Mark Dutton
Publisher: Jones & Bartlett Learning
Year: 2019 Edition: 2nd Edition
Language: English Pages (biblio\tech): 842\842
ISBN: 9781284139310

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 842 trang, 63 MB – DirecLink

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: