You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Lý thuyết Tư vấn Và Tâm lý Trị liệu trong Bối Cảnh và Thực hành

Counseling and Psychotherapy Theories in Context and Practice: Skills, Strategies, and Techniques

Tư vấn và lý thuyết tâm lý liệu pháp trong bối cảnh và thực hành cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc, phát triển, và số liệu quan trọng của mỗi lý thuyết quan trọng và nhấn mạnh việc áp dụng các lý thuyết này trong thực hành. 

Văn bản hấp dẫn  này được đóng gói với các trợ giúp hữu ích cho việc học tập, hướng dẫn đánh giá thường xuyên, và các nghiên cứu có giá trị từ kinh nghiệm của chính tác giả – tất cả đều được thiết kế để tạo điều kiện cho việc hiểu và thực hành hiệu quả.
Thảo luận về các mô hình lý thuyết hàng đầu và các kỹ thuật điều trị có liên quan được bổ sung bởi nhiều tính năng thân thiện với sinh viên, bao gồm:
+ Mục tiêu học tập của mỗi Chương 
+ Bài tập tự đánh giá
+ Học viên bình luận
+ Các điểm nhấn đạo đức thực hành
+ Quan điểm đa văn hóa 
+  Ví dụ “Đặt trong thực tiễn”
+ Câu hỏi để suy nghĩ và các bài tập đánh giá dành cho sinh viên
Tư vấn và lý thuyết tâm lý trị liệu trong bối cảnh và thực tiễn là văn bản duy nhất và toàn diện nhất cho sinh viên hay chuyên viên tư vấn giáo dục, cử nhân tâm lý học, và nhân viên công tác xã hội, cũng như là một tài nguyên giàu thông tin bổ ích cho các chuyên gia tâm lý nhiều kinh nghiệm.

TÓM TẮT
Counseling and Psychotherapy Theories in Context and Practice: Skills, Strategies, and Techniques
John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan
Price: $54.79
Hardcover: 552 pages
Publisher: Wiley; 1 edition (January 16, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0471211052
ISBN-13: 978-0471211051
Product Dimensions: 7.4 x 1.3 x 10.3 inches
Shipping Weight: 2.5 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 5 MB – 552 TRANG
Tải xuống dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/4EHD2QWXGJ/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: