You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Lumley Atlas phẫu thuật mạch máu

\\Vascular Surgery (Springer Surgery Atlas Series)

Cuốn atlas phẫu thuật mạch máu này thuộc loại ” Làm như thế nào” cho phép người đọc tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của hầu hết các quy trình phẫu thuật mạch máu được thực hiện thường xuyên. 

Sách được biên soạn bởi hai chuyên gia phẫu thuật mạch máy nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Các tác giả đã được lựa chọn từ cả hai bờ Đại Tây Dương để cung cấp các chuyên môn cần thiết để bao quát các quy trình khác nhau.
Sách tập trung về các quy trình phẫu thuật mở và cũng bao gồm các quy trình phẫu thuật nội soi mạch máu cần thiết như bao gồm phần sửa chữa chứng phình động mạch động mạch chủ bụng và đặt Stent động mạch cảnh. 

Định dạng này cho phép người đọc dễ dàng theo dõi các bước khác nhau của quy trình. Các hình ảnh minh họa cho thấy tất cả các chi tiết cần thiết để hiểu được giải phẫu và các khía cạnh kỹ thuật. Bố trí có văn bản ở một bên và hình ảnh liên quan trên các trang đối diện cho phép người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu các bước khác nhau được mô tả.
Cuốn atlas tuyệt vời này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các bác sĩ nội trú ngoại khoa, chuyên gia phẫu thuật mạch máu và nghiên cứu sinh chuyên nghành này.

TÓM TẮT
Vascular Surgery (Springer Surgery Atlas Series)
J.S.P. Lumley, Jamal J. Hoballah
Price: $319.00
Hardcover: 474 pages
Publisher: Springer; 
1 edition (December 18, 2008)
Language: English
ISBN-10: 354041102X
ISBN-13: 978-3540411024

TẢI SÁCH
PDF – 474 TRANG – 4 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: