Lộ trình để đạt được học vị Tiến sĩ từ những bước đi đầu tiên

Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên
Atlas Các quy trình thực hành thiết yếu
Brunner, Suddarth Giáo trình Điều dưỡng Nội Ngoại khoa 12e
Giáo trình Sinh lý học toàn tập, 2e
Yamada Giáo trình Bệnh học Tiêu hóa & Gan mật toàn tập, Phiên bản 6e
 
  • Những tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá tính học thuật của một luận án?
  • Mức độ khái niệm hoá dự kiến ​​trong luận án tiến sĩ là gì?
  • Làm thế nào để chuẩn bị bảo vệ luận án của bạn?
  • Lộ trình hiệu quả nhất để đạt được học vị tiến sĩ của bạn là gì?

Điểm khởi đầu để đạt được học vị tiến sĩ của bạn là để đánh giá luận án của bạn sẽ được xem xét như thế nào. Các tiêu chí giám khảo sử dụng, những câu hỏi họ hỏi ở phần Vấn đáp và báo cáo của họ cung cấp các mẫu dựa vào đó luận án được đánh giá. Vì vậy, tại sao không bắt đầu từ điểm cuối này như một kế hoạch của bạn, thực hiện, viết và bảo vệ nghiên cứu của bạn?
Cuốn sách này tập trung đặc biệt vào cách bạn, như là một ứng cử viên tiến sĩ, có thể nâng cao trình độ tư duy về chủ đề lựa chọn của bạn. Làm như vậy sẽ nâng cao chất lượng nghiên cứu của bạn và cuối cùng là đóng góp vào nền kiến thức Y học. Nó cũng khám phá bản chất của khái niệm được tìm kiếm bởi các giám khảo trong luận án. Là một ứng cử viên, cuốn sách cung cấp những đặc điểm thiết yếu của học vị tiến sĩ mà giám khảo mong đợi sẽ tìm thấy trong luận án của bạn.
Cuốn sách cũng sẽ hấp dẫn những người giám sát, giám khảo và những người tổ chức hội thảo cho các ứng cử viên tiến sĩ và giám sát.
Cuốn sách thực tế này bao gồm trích yếu từ các luận án, báo cáo giám định từ giám khảo, giám sát và các ứng cử viên tiến sĩ. Nó cũng chứa rất nhiều mô hình trực quan để giải thích mối quan hệ và quy trình để bạn có thể áp dụng và sử dụng trong hành trình tiến sĩ của bạn.
Dựa trên thực hành hiện đại, cuốn sách này là một công cụ cần thiết cho các ứng cử viên tiến sĩ, những người giám sát và ban giám khảo.

TÓM TẮT__

Stepping Stones to Achieving your Doctorate: Focusing on your viva from the start (Open Up Study Skills)
Vernon Trafford, Shosh Leshem
Paperback: 264 pages
Publisher: Open University Press; 
1 edition (October 1, 2008)
Language: English
ISBN-10: 0335225438
ISBN-13: 978-0335225439

Định dạng Ebook: PDF – 2 MB – 264 TRANG – sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

 

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0