Liệu pháp chống đông máu: Hướng dẫn thực hành lâm sàng, Ấn bản thứ hai

Liệu pháp chống đông máu: Hướng dẫn thực hành lâm sàng, Ấn bản thứ hai
Giải phẫu Bệnh học Tủy xương 2019
Wintrobe Giáo trình Huyết học Lâm sàng Phiên bản thứ 14
Wintrobe Atlas Huyết học lâm sàng, Ấn bản thứ 2
Rodak Huyết học Lâm sàng: Nguyên tắc và Ứng ụng 5e

Sachyhoc.com- Mặc dù có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các biến cố huyết khối, việc quản lý an toàn liệu pháp chống đông máu tiếp tục là một thách thức lớn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục và phối hợp các mô hình chăm sóc bệnh nhân làm trung tâm. Liệu pháp chống đông máu: Hướng dẫn thực hành lâm sàng, Ấn bản thứ hai, giúp loại bỏ phỏng đoán trong việc quản lý các liệu pháp này và cung cấp các khuyến nghị cần thiết.

Phiên bản sửa đổi và mở rộng này bao gồm:
Thông tin mới mở rộng về thuốc chống đông máu uống trực tiếp (DOACs)
Thông tin mở rộng về đảo ngược thuốc chống đông máu và sử dụng mở rộng các chất cô đặc phức hợp prothrombin
Các chương mới về việc sử dụng thuốc chống đông máu trong quần thể bệnh nhân đặc biệt, việc sử dụng thuốc chống đông máu ở bệnh nhân có thiết bị cơ học, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ chăm sóc chống đông máu, các vấn đề quy định, v.v.
Bốn phụ lục mới về tác dụng của DOAC đối với hóa trị liệu, ảnh hưởng dinh dưỡng, các loại xuất huyết hệ thần kinh trung ương và sử dụng thuốc chống đông máu ở bệnh nhân rối loạn đông máu

Giới thiệu về tác giả
Phiên bản thứ hai của văn bản tham khảo quan trọng này được biên tập bởi William E. Dager, PharmD, BCPS (AQ Cardiology), FCSHP, FCCP, FCCM, FASHP, MCCM, Michael P. Gulseth, PharmD, BCPS, và Edith A. Nutescu, PharmD , MS CTS, FCCP, và được viết bởi các bác sĩ lâm sàng, dược sĩ chống đông máu ưu tú.

TÓM TẮT___
Anticoagulation Therapy: A Clinical Practice Guide 2nd Edition
by William E. Dager (Author), Michael P. Gulseth (Author), Edith A. Nutescu (Author)
Paperback: 682 pages
Publisher: American Society of Health-System Pharmacists; 2 edition (July 31, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1585284890
ISBN-13: 978-1585284894
Product Dimensions: 6 x 1.2 x 9 inches

 

Định dạng Ebook: PDF – Số trang 682 – Dung lượng 28 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM