You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Leon Gordis, Dịch tễ học Y học 4e

GORDIS, EPIDEMIOLOGY 4TH EDITION

Cuốn giáo trình này được biên soạn bởi bác sĩ Leon Gordis, một giảng viên dày dạn kinh nghiệm đến từ Trường Y tế công cộng thuộc Đại học Johns Hopkins. 

Tác giả đã giới thiệu các nguyên lý cơ bản và các khái niệm của dịch tễ học trong một phong cách rõ ràng, súc tích mà không có cuốn sách nào bắt chước được.
Cuốn sách này cung cấp một sự hiểu biết tường tận các khái  niệm quan trọng trong 3 phần đã được cập nhật đầy đủ sau :
Phần I : Phương pháp tiếp cận dịch tễ học đến bệnh tật và các can thiệp
Phần II : Sử dụng dịch tễ học để nhận dạng các nguyên nhân của bệnh
Phần III : Ứng dụng dịch tễ học để đánh giá và giải quyết vấn đề
+ Các đồ thị rõ ràng, thực tế và các biểu đồ, hình mẫu, và các câu hỏi ôn tập với câu trả lời sẽ tăng cường cho văn bản và hỗ trợ cho sự hiểu biết.
+ Thiết kế mới đẹp mắt hơn, đầy màu sắc tăng thêm sức hấp dẫn cho cuốn sách
+ Cập nhật các hình ảnh mới, các tài liệu tham khảo và các ví dụ để minh họa cho các khái niệm
+ Thông tin mới về đăng ký các thử nghiệm lâm sàng, thiết kế nghiên cứu, nguồn lực và các ảnh hưởng của sự thay đổi, bao quát các chủ đề bệnh như Béo phì, hen phế quản, ung thư tuyến giáp, vi khuẩn HP và loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày, x-quang vú sàng lọc ở phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi,….
Đây là một cuốn sách thiết yếu cho các nhà nghiên cứu dịch tễ, các bác sĩ lâm sàng, sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên cao học…

TÓM TẮT
Epidemiology, 4th Edition
Leon Gordis
Price: $51.63
Paperback: 400 pages
Publisher: Saunders; 
4th edition (May 28, 2008)
Language: English
ISBN-10: 1416040021
ISBN-13: 978-1416040026

TẢI SÁCH
CHM – 400 TRANG – 27 MB
Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: