Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Appleton and Lange Review of Anatomy

Cuốn sách này cung cấp cho sinh viên y khoa công cụ ôn tập và tự đánh giá tốt nhất về tất cả các chủ đề chính trong giải phẫu học để hoàn thành khóa học giải phẫu ở trường Y cũng như chuẩn bị cho kỳ thi USMLE Step 1. Phiên bản mới cung cấp hơn 800 câu hỏi ôn tập theo phong cách USMLE, kèm theo các câu trả lời, những chú thích, thảo luận về mỗi câu trả lời.
+ Giới thiệu một bài kiểm tra mẫu để tự thực hành với 100 câu hỏi, kèm đáp án.
+ Các hình ảnh minh họa được cải thiện về chất lượng và độ sắc nét
+ Thông tin thực tế, có thẩm quyền, súc tích và ngắn gọn, dễ hiểu thay vì phải ghi nhớ máy móc.
+ Mỗi câu hỏi đều có giải thích từng câu trả lời đúng hay sai
+ Giúp bạn học được nhiều thứ hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn, tự đánh giá những mặt mạnh và chỗ còn yếu để bổ sung kịp thời trước kỳ thi.
+ Tăng cường hiểu biết, sự tự tin và các kỹ năng thi cử
Đây là tham khảo toàn diện nhất, hữu ích và cập nhật nhất dành cho các ứng viên chuẩn bị cho kỳ thi USMLE Step 1 và thi hết môn giải phẫu học.

THÔNG TIN
Appleton and Lange Review of Anatomy
Royce L. Montgomery
Paperback: 304 pages
Publisher: McGraw-Hill Medical; 6 edition
Language: English
ISBN-10: 0071377271
ISBN-13: 978-0071377270

TẢI SÁCH
PDF – 304 TRANG – 3 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: