You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kỹ thuật X quang quy ước, Nguyễn Doãn Cường

Sách Kỹ thuật X quang quy ước (Nguyễn Doãn Cường) được biên soạn dành cho học viên lớp Định hướng chẩn đoán hình ảnh của Trường Đại học Y dược HCM.


Sách bao quát các nguyên lý kỹ thuật cơ bản, bao gồm các bài:
1. Kỹ thuật tạo ảnh bằng tia X
2. An toàn bức xạ
3. Kỹ thuật x-quang thông thường
4. Kỹ thuật chụp X-Quang đặc biệt

Các nội dung trong sách được trình bày súc tích, ngắn gọn, đi kèm nhiều hình ảnh minh họa trực quan, phù hợp với đối tượng học viên chuyên khoa định hướng chẩn đoán hình ảnh.

Chi tiết
Tên sách: Kỹ thuật X quang quy ước
Chủ biên: Ths.Nguyễn Doãn Cường
Trường Đại học Y dược HCM
Sách đào tạo Học viên Định hướng Chẩn đoán hình ảnh
Số trang: 100 Trang​

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY
PDF – 100 Trang – 12 MB | Tải sách chỉ dành cho thành viên đăng ký tài khoản

NHẬN XÉT

error: