Kiến thức căn bản về Cộng hưởng từ MRI 3e

Điện sinh lý tim trong thực hành lâm sàng, phiên bản 7
X-Quang Mạch vành 2e
Hình ảnh Ngực và Bụng: Cột mốc giải phẫu, Phát hiện hình ảnh, Chẩn đoán, Phiên bản 1
Kiến thức đại cương về CT Cơ thể, Phiên bản 4 [2019]
SAGE Cẩm nang nội soi ống mềm, Phiên bản 2020
 

Cuốn sách này giới thiệu về phương thức hình ảnh cộng hưởng từ – một chủ đề tuy không mới nhưng khá phức tạp, trong một ngôn ngữ dễ đọc, dễ hiểu và dễ áp dụng mà không cần người đọc phải biết các khái niệm cơ sở về công nghệ hình ảnh học này.

 Người đọc sẽ tìm thầy một sự bao quát toàn diện các nguyên lý vật lý về MRI, từ các nguyên lý cơ bản cho đến các kỹ thuật cập nhật nhất, sử dụng một lượng toán học tối thiểu và cung cấp hàng loạt các hình ảnh đầy tính nghệ thuật và các biểu đồ hướng dẫn.
“MRI Những kiến thức cơ bản là một cuốn sách tuyệt vời giới thiệu những khái niệm cơ bản dành cho những cá nhân yêu thích lĩnh vực cộng hưởng từ lâm sàng.” ( Tạp chí X-Quang Hoa Kỳ).
 
THÔNG TIN
MRI: The Basics
Ray H. Hashemi, William G. Bradley, Christopher J. Lisanti
Paperback: 400 pages
Publisher: Lippincott Williams and Wilkins; 
3rd Revised Edition (1 April 2010)
Language English
ISBN-10: 1608311155
ISBN-13: 978-1608311156

Định dạng Ebook: PDF – Số trang 400 – Dung lượng 8 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0