Trang chủTừ điển Y khoa

Khóa học Ngắn hạn về Thuật ngữ Y khoa, ấn bản 2022

Yoshioka, Rhoton – Atlas Dây thần kinh mặt và Các cấu trúc liên quan, 1e
Phác đồ sử dụng Kháng sinh theo kinh nghiệm, Phiên bản 14
Chẩn đoán hình ảnh căn bản 3e
Điều trị toàn diện thoái hóa khớp gối – những tiến bộ gần đây, 2020
Kaplan & Sadock Tâm thần học giản yếu, ấn bản thứ 12, 2021

Giữ lại tổ chức hợp lý, cách tiếp cận hệ thống cơ thể và tập trung vào các phần từ, xây dựng từ và phân tích từ; Ấn bản thứ tư của Khóa học Ngắn hạn về Thuật ngữ Y khoa phản ánh cách sử dụng y tế hiện tại và giờ đây thậm chí còn ngắn gọn hơn, thân thiện với sinh viên và dễ tiếp cận hơn. Ấn bản này có chương trình nghệ thuật và thiết kế nâng cao, cấu trúc chương được chuẩn hóa hơn và một loạt các tài nguyên học tập trực tuyến và trong văn bản giúp sinh viên nắm vững ngôn ngữ y học khi họ chuẩn bị hành nghề trong môi trường chăm sóc sức khỏe đang thay đổi nhanh chóng ngày nay.

TRÍCH DẪN___
MEDICAL TERMINOLOGY: In Short Course
Wendell Toth
Year:
2022
Language:
English
Pages:
790
ISBN:
B09Q2966R4

Tải ebook: Định dạng ePub, Số trang 790, Kích thước 36 MB

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM