You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Keighley & Williams Phẫu thuật Hậu môn & đại trực tràng, Phiên bản 3, Tập 1+2

Gordon & Nivatvong Nguyên lý và thực hành phẫu thuật đại trực tràng, hậu môn 4e
Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa – ĐH Y Dược TP HCM
Cấp Cứu Ngoại Khoa Tiêu Hóa – ĐH Y Hà Nội
Quản lý bệnh sỏi mật. Cách tiếp cận dựa trên thực tiễn và bằng chứng [2019]
GS. Đặng Hanh Đệ – Cấp cứu Ngoại khoa Tiêu hoá – ĐH Y Hà Nội

Sachyhoc.com- Phiên bản thứ tư này của Phẫu thuật hậu môn, trực tràng và đại tràng tiếp tục xác định lại lĩnh vực này, với phạm vi bao quát toàn diện về các điều kiện đại trực tràng phổ biến và hiếm gặp, tiến bộ trong sinh học phân tử và di truyền của bệnh đại trực tràng và kỹ thuật nội soi mới.
Đóng góp từ các chuyên gia quốc tế về các chủ đề chuyên ngành và các minh họa mới khác nhau đảm bảo rằng văn bản mở rộng không chỉ cập nhật và có thẩm quyền, mà còn dễ hiểu.
Không có cuốn sách nào khác cung cấp chuyên môn của một đội ngũ biên tập đẳng cấp thế giới với kiến thức tiên tiến mà bạn cần để thành thạo phẫu thuật đại trực tràng như bộ sách này!

Table of Contents

Section 1: GENERAL PRINCIPLES OF COLORECTAL SURGERY. Anatomy. Physiology. Process Delivery in Colorectal Surgical Practice. Perioperative Care. Surgical Principles: Bowel Anastomosis, Wound Management, and Surveillance. Sexual Dysfunction. Persistent Perineal Sinus. Stomas.
Section 2: PROCTOLOGY. Anal fissure. Anorectal Abscess and Fistula. Haemorrhoidal Disease. Hidradenitis Suppurativa. Pilonidal Sinus. Pruritus Ani. Rectovaginal Fistula.
Section 3: FUNCTIONAL DISORDERS. Specialist investigation of anorectal and colonic functions. Chronic constipation. Idiopathic megacolon and megarectum. Irritable bowel syndrome. Rectal prolapse & associated pelvic organ prolapse syndromes. Faecal incontinence. Chronic perineal pain.
Section 4: NEOPLASTIC DISEASE. Molecular biology in Colorectal adenoma and adenocarcinoma. Clinical features of Colorectal adenoma and adenocarcinoma. Pathology and staging of Colorectal adenoma and adenocarcinoma. Screening of colorectal adenoma and adenocarcinoma. Endoscopy and management of colorectal polyps. Ultrasound in Colorectal cancer. Magnetic resonance imaging and CT scanning in colorectal cancer. Nuclear medicine and PET in colorectal cancer. Surgical management of colon cancer. Transanal excision of rectal adenoma and rectal carcinoma. Radical sphincter-sparing resection in rectal cancer. Transanal Total Mesorectal Excision in rectal cancer (TaTME). Abdomino-perineal excision for rectal cancer. Management of Locally advanced and recurrent rectal cancer. Adjuvant therapy of colon cancer. (Neo-) adjuvant radiotherapy in rectal cancer. Organ Preservation in rectal cancer. Treatment of metastatic disease. Follow-up and postoperative sequelae in colorectal cancer. Hereditary colorectal cancer. Treatment of Anal Cancer. GIST of the lower Gastro Intestinal tract. Pre-sacral tumours. Other tumours of the colon and rectum.
SECTION 5 DIVERTICULAR DISEASE. Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. Uncomplicated diverticulitis. Complicated Diverticulitis excluding perforation. Perforated diverticulitis. Right sided diverticulitis and special situations. Surgical techniques. SECTION 6 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE. IBD. Modern insights in the aetiology of Inflammatory Bowel Disease. Incidence, prevalence and trends in IBD. Diagnosis of IBD. Imaging in IBD . Medical treatment of IBD. European registries and outcome in IBD. Cancer in IBD. Crohn’s Disease. Upper GI Crohn’s Disease. Small bowel Crohn’s disease. Large bowel and anorectal Crohn’s disease. Perianal Crohn’s disease. Ano/rectovaginal fistula in Crohn’s disease. Ulcerative Coilitis. Emergency colectomy in acute colitis. Restorative proctocolectomy in colitis. Ileo-rectal anastomosis & alternative strategies in colitis. Pouch dysfunction in colitis. Continent ileostomy in colitis. SECTION 7 MANAGEMENT OF ACUTE COLORECTAL DISEASE. Evaluation of the patient with large bowel obstruction. Malignant Large Bowel Obstruction. Non-Malignant Large Bowel Obstruction. Functional Non-Malignant Large Bowel Obstruction. Trauma to the Colon, Rectum, Anus and Perineum. Bleeding from the colon and rectum. Management of acute intestinal ischaemia. Peritonitis (General Considerations). Management of Toxic colitis. Stoma management in the Acute Abdomen. Anorectal conditions requiring urgent or emergency intervention. SECTION 8 MISCELLANEOUS TOPICS IN COLORECTAL DISEASE. Intestinal failure. Endometriosis. Urology in colorectal surgery. Gynecological considerations and Urogenital fistulas. Pediatric Surgery – what the adult surgeon needs to know. Sexually transmitted diseases. Radiation injury. Tropical colorectal surgery.

TÓM TẮT___
Keighley & Williams’ Surgery of the Anus, Rectum and Colon, Fourth Edition: Two-volume set
4th Edition
Michael R.B. Keighley, Norman S. Williams
CRC Press
Published December 28, 2018
Reference – 1618 Pages
1000 B/W Illustrations
ISBN 9781138477384

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 1618 – Dung lượng 35 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

THƯ VIỆN MEDIPHARM

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CHÍNH HÃNG

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM999.000 VNĐ/5 năm

Khuyến mãi áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019

>> BẢN QUYỀN ONLINE + ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

 

Cập nhật sinh lý bệnh, chẩn đoán và điều trị mọi chuyên khoa dựa trên Bằng chứng hàng đầu thế giới, có sẵn nội dung cả tiếng Anh/Việt!

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K; (Nếu bạn đăng ký gói bản quyền 5 năm, vui lòng chuyển khoản 999K và đính kèm mã Khuyến mãi BMJ999K và ghi nội dung chuyển khoản: Dang ky BMJ Best Practice 05 nam, Email,BMJ999K)

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 0973.910.357; dangky@sachyhoc.com___

error: