Kaplan Sadock Tâm thần học Giản yếu 11e

Giáo trình tâm lý học thần kinh lâm sàng 2e
Trimble, George Tâm thần học sinh học 3e
[EPUB] Kaplan & Sadock Cẩm nang Thuốc điều trị Bệnh và rối loạn tâm thần 7e
Nghiên cứu Trường hợp trong Tâm lý học Bất thường 9e
Sử dụng Thuốc trong chuyên khoa tâm thần

Tham khảo bán chạy hàng đầu trong lĩnh vực tâm thần học nay đã có bản cập nhật đi cùng DSM-5!

Phiên bản thứ 11 mới và được cập nhật kỹ lưỡng của Kaplan và Sadock Tâm thần học Giản yếu: Khoa học hành vi/tâm thần học lâm sàng là một tổng quan hoàn chỉnh của toàn bộ lĩnh vực tâm thần học cho các bác sĩ, nội trú, sinh viên, và tất cả những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Sách giáo trình bán chạy nhất trong tâm thần học trong hơn 40 năm, với thảo luận kỹ lưỡng về khoa học hành vi và tâm thần học lâm sàng. Phiên bản 11 tích hợp tất cả các tiêu chuẩn DSM-5 và cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết và toàn diện về các phương pháp điều trị cho tất cả các rối loạn tâm thần được biết đến.

Phiên bản thứ 11 bao gồm các cập nhật chính:

+ Bảng chẩn đoán theo tiêu chuẩn DSM-5 cho mọi rối loạn tâm thần chủ yếu.

+ Một phần dược lý học tâm thần được tổ chức theo cơ chế tác dụng và cập nhật để bao gồm tất cả các loại thuốc mới .

+ Sử dụng các nghiên cứu trường hợp và minh họa để nâng cao trải nghiệm học tập.

+ Các phương pháp điều trị hiện nay hầu hết bao gồm mô tả của tất cả các kỹ thuật điều trị tâm lý mới được giới thiệu.

+ Một phần sửa đổi hoàn toàn về các rối loạn nhận thức thần kinh được tổ chức theo mô hình DSM-5.

+ Một phần cập nhật và mở rộng về tâm thần học trẻ em; hiện nay bao gồm một hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn khác của thời thơ ấu.

Tóm lược về tâm thần học của Kaplan và Sadock đã trở thành nguồn tra cứu về lâm sàng tâm thần học hàng đầu cả ở Mỹ và trên thế giới. Nó nổi tiếng là một bản tóm lược độc lập, chính xác, đáng tin cậy và khách quan về các sự kiện mới trong lĩnh vực tâm thần học. Bây giờ trong ấn bản thứ 11 của mình, cuốn sách này sẽ tiếp tục truyền thống từ các chuyên gia hàng đầu mà bạn có thể tin tưởng.


TRÍCH DẪN

Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Science/Clinical Psychiatry, 11e

By Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock and Pedro Ruiz

Paperback 9781451194340

August 2014 

1496 pages

List Price: £59.00

 

Định dạng Ebook: PDF – Số trang 1496 – Dung lượng 83 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

 

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0