You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Infectious Diseases

1 2 10 / 16 Bài
Diagnosis and management of infectious disease are among the most common and challenging aspects of emergency practice. Ranging from surgical treatment of a minor skin abscess to recognition of a rare tropical disease in a returning traveler to rapid resuscitation of a patient in septic shock, these problems will be famili [...]
Ấn bản mới của cuốn sách tham khảo hàng đầu này tiếp tục giới thiệu những câu trả lời quan trọng bạn cần để nhấn mạnh những thử thách lâm sàng khó khăn nhất của bạn. Nó bao quát những tiến bộ mới nhất trong việc điều trị bệnh lý nhi khoa, trang bị cho bạn những kiến thức vô song về miễn dịch học, dịch tễ học, sức khỏe công [...]
“Approaches near perfection…This is an excellent introduction to infectious diseases by a group of authors who take a straightforward and bullet-point approach to thinking and talking about clinical issues…”—Doody’s ReviewsUpdated second edition of the concise but comprehensive handbook of clinical infectious disease f [...]
Oxford sổ tay Y học Nhiệt đới phiên bản thứ 4 là tham khảo đáng tin cậy dành cho các vấn đề về Nội khoa ở các khu vực Nhiệt đới, và các khu vực hạn chế tài nguyên. Sách bao quát súc tích nhưng toàn diện, tham khảo di động này đảm bảo rằng bạn sẽ có thể tiếp cận các thông tin quan trọng mình cần ngay trong tầm tay [...]
Infection: Microbiology and Management provides a core resource for the understanding of medical microbiology and infectious diseases. Content covers microbiological and clinical diagnosis, through to clinical management, epidemiology and the control of infectious conditions as they occur both in the hospital and community [...]
Since its first publication in 1929, Topley & Wilson’sMicrobiology & Microbial Infections has grown from oneto eight volumes, a reflection of the ever-increasing breadth anddepth of knowledge in each of the areas covered. The tenth editioncontinues the tradition of providing the most comprehensiveavailable referenc [...]
Infectious Diseases – as only Harrison’s can cover them!Featuring a superb compilation of chapters related to infectious diseases derived from Harrison’s Principles of Internal Medicine, Nineteenth Edition (including content from the acclaimed Harrison’s DVD, now available here in print), this concise, full-color clini [...]
After thirty five years, Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th Edition is still the reference of choice for comprehensive, global guidance on diagnosing and treating the most challenging infectious diseases. Drs. John E. Bennett and Raphael Dolin along with new editorial team m [...]
Bệnh truyền nhiễm, phiên bản thứ 3 của Jonathan Cohen, William G. Powderly và Steven M. Opal, cung cấp hướng dẫn toàn diện, thực tế, rất trực quan để giúp bạn điều trị có hiệu quả những thử thách lâm sàng bệnh truyền nhiễm mới nhất .  Phiên bản thứ 3 cập nhật toàn diện về virus cúm heo (H1N1) và cúm gia cầm, SARS, nhiễm t [...]
Trong ấn bản thứ 5, Bệnh truyền nhiễm trong Sản phụ khoa vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là cuốn sách duy nhất bao quát toàn diện các bệnh lý truyền nhiễm cả trong Sản khoa và Phụ khoa tổng quát. Sách tập trung về khía cạnh ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm đến phụ nữ, cả phụ nữ mang thai cũng như không mang thai, đến thai nhi [...]
1 2 10 / 16 Bài
error: