You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Hematology

1 2 3 10 / 28 Bài
Wintrobe Huyết học lâm sàng Phiên bản 14

Wintrobe Huyết học lâm sàng Phiên bản 14

Tiêu đề mở rộng này, kết hợp các nguyên tắc khoa học với các quy trình lâm sàng cập nhật, đã được cập nhật kỹ lưỡng cho phiên bản thứ mười bốn. Bạn sẽ tìm thấy các tài liệu chuyên sâu về sinh học và sinh lý bệnh của u lympho, bệnh bạch cầu, bệnh phá hủy tiểu cầu và các rối loạn huyết học khác cũng như các thủ tục chẩn đoán [...]
Williams Bệnh Bạch cầu Lympho ác tính

Williams Bệnh Bạch cầu Lympho ác tính

Với nội dung có nguồn gốc từ Williams Hematology, Ninth Edition. Nguồn tài nguyên đầy màu sắc súc tích này cung cấp bảo hiểm toàn diện và hiện tại về bệnh bạch cầu và leukemias. Không chỉ là một lần tái bản, cuốn sách bao gồm các khuyến nghị về khoa học và điều trị cập nhật không được tìm thấy trong phiên bản 2015 của Will [...]
Williams Chẩn đoán và điều trị Các bệnh Lympho ác tính [1e]

Williams Chẩn đoán và điều trị Các bệnh Lympho ác tính [1e]

Với hai mươi mốt chương ban đầu xuất hiện trong Williams Hematology, Ninth Edition - được cập nhật cẩn thận để phản ánh những phát triển mới nhất - nguồn tài nguyên đầy màu sắc, súc tích này mang đến sự bao quát toàn diện và cập nhật về bệnh u lympho và bệnh bạch cầu lympho ác tính. Williams Hematology: Bệnh Lympho ác t [...]
Bethesda Sổ tay Huyết học lâm sàng 2019, 4e

Bethesda Sổ tay Huyết học lâm sàng 2019, 4e

Bridging the gap between science and clinical practice, The Bethesda Handbook of Clinical Hematology, Fourth Edition , provides concise, up-to-date coverage of “need to know” information on the diagnosis and treatment of blood and bone marrow disorders. Written by nationally recognized experts and senior fellows at the Nat [...]
Thực hành lâm sàng Truyền máu 4e

Thực hành lâm sàng Truyền máu 4e

Transfusion Medicine provides a concise, clinically focused and practical approach to the field of blood banking and transfusion therapy written by international expert, Jeffrey McCullough MD. Concise, approachable, yet comprehensive approach to the field of transfusion medicine and blood banking Offers extensive guidance [...]
Lâm sàng Cầm máu và huyết khối 3e

Lâm sàng Cầm máu và huyết khối 3e

Designed as a practical, succinct guide, for quick reference by clinicians with everyday questions, this title guides the reader through the range of approaches available for diagnosis, management, or prevention of hemorrhagic and thrombotic diseases or disorders. Provides essential practical management for all those [...]
Giải phẫu Bệnh học Tủy xương 2019

Giải phẫu Bệnh học Tủy xương 2019

Bone Marrow Pathology has been extensively revised to reflect the significant advances which have occurred in the application of cytogenetics and in particular, molecular genetics in the diagnosis, classification and understanding of haematological disorders. This comprehensive book not only provides information on all com [...]
Atlas Huyết học lâm sàng: Cơ sở phân tử – tế bào của bệnh, 5e [2019]

Atlas Huyết học lâm sàng: Cơ sở phân tử – tế bào của bệnh, 5e [2019]

Provides coverage of the pathogenesis, clinical, morphologic, molecular and investigational aspects of a full range of blood disorders seen in daily practice The revised fifth edition of this renowned atlas presents readers with a comprehensive, visual guide to clinical hematology, featuring 2700 full-color photographs [...]
Atlas màu huyết học lâm sàng 5e- Cơ sở phân tử và tế bào của bệnh

Atlas màu huyết học lâm sàng 5e- Cơ sở phân tử và tế bào của bệnh

Provides coverage of the pathogenesis, clinical, morphologic, molecular and investigational aspects of a full range of blood disorders seen in daily practice The revised fifth edition of this renowned atlas presents readers with a comprehensive, visual guide to clinical hematology, featuring 2700 full-color photographs [...]
Wintrobe Huyết học Lâm sàng, phiên bản 14 (2018)

Wintrobe Huyết học Lâm sàng, phiên bản 14 (2018)

This extensive title, which combines scientific principles with up-to-date clinical procedures, has been thoroughly updated for the fourteenth edition. You’ll find in-depth material on the biology and pathophysiology of lymphomas, leukemias, platelet destruction, and other hematological disorders as well as the procedures [...]
1 2 3 10 / 28 Bài
error: