You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Geriatric Medicine

Hướng dẫn toàn diện nhất và có thẩm quyền nhất sẵn có về chẩn đoán và điều trị các rối loạn ảnh hưởng đến người lớn tuổi - đã được cập nhật với một viễn cảnh toàn cầu. Là hướng dẫn hàng đầu không thể tranh cãi trong chủ đề Lão khoa, hướng dẫn toàn diện này kết hợp các nguyên lý lão khoa học với thực hành lâm sàng lão khoa [...]
Một hướng dẫn tuyệt vời trong lĩnh vực này. Đây là cuốn sách tham khảo ngắn gọn và thực tế với những thông tin thiết yếu về đánh giá, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý và rối loạn ở lão khoa. Nhấn mạnh đánh giá lâm sàng bệnh nhân lão khoa và tăng cường các nội dung về quyết định cuối đời, đánh giá trước phẫu thuật, các vấ [...]
2 / 2 Bài
error: