You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Family Medicine

Trường hợp lâm sàng Y học Gia đình 4e

Trường hợp lâm sàng Y học Gia đình 4e

NÂNG CẤP KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA BẠN VÀ CẢI THIỆN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN Kinh nghiệm với các trường hợp lâm sàng là chìa khóa để làm chủ nghệ thuật và khoa học y học và cuối cùng là cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc lâm sàng có thẩm quyền. Case Files®: Family Medicine cung cấp 60 trường hợp thực tế minh họa các khái niệm thiết [...]
Swanson Ôn tập Y học gia đình, Tiếp cận dựa trên Vấn đề 7e

Swanson Ôn tập Y học gia đình, Tiếp cận dựa trên Vấn đề 7e

Ôn tập Y học gia đình của Swanson tóm lược một cách hiệu quả tất cả các kiến thức mới nhất trong thực hành Y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu, mang đến cho bạn những hỗ trợ cần thiết để tối đa hóa sự chuẩn bị cho kỳ thi ABFM. Các trường hợp bệnh sử và câu hỏi ôn tập trong cuốn sách bán chạy hàng đầu này sẽ kiểm [...]
2 / 2 Bài
error: