Trang chủSổ tay lâm sàngTâm thần học - Tâm lý học

Hướng dẫn về thống kê trong sức khỏe tâm thần dành cho bác sĩ lâm sàng, ấn bản 2023

OSCE trong Sản khoa và Y học Bà mẹ-Trẻ em, Tiếp cận dựa trên bằng chứng, ấn bản 2023
Hướng dẫn về thống kê trong sức khỏe tâm thần dành cho bác sĩ lâm sàng, ấn bản 2023
Dịch tễ học ứng dụng trong YTCC và thực hành lâm sàng- Đại học Johns Hopkins, Phiên bản 6 [2019]
[ABC Series] Đại cương về Bệnh Vú, Phiên bản 4
Rothman Giáo trình Dịch tễ học hiện đại 3e

Phiên bản thứ hai của một hướng dẫn rõ ràng và dễ tiếp cận để áp dụng số liệu thống kê trong thực hành tâm thần. Cuốn sách mô tả chuyên nghiệp các khái niệm thống kê bằng các thuật ngữ rõ ràng và đơn giản, với nội dung toán học tối thiểu, làm cho nó trở thành nguồn tài nguyên lý tưởng cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần bận rộn.
Được sửa đổi hoàn toàn xuyên suốt từ đầu tới cuối, nó có năm chương mới bao gồm những tiến bộ chính trong lĩnh vực này và các chủ đề quan trọng chi tiết hơn. Trong số các khái niệm chính được thảo luận trong ấn bản này là logic ngẫu nhiên, thử nghiệm lâm sàng, lạm dụng giá trị p, hiểu kích thước hiệu ứng, phân tích tổng hợp và tại sao kinh nghiệm lâm sàng bị hạn chế bởi thiên vị gây nhiễu quan sát.
Với vô số ví dụ lâm sàng, về các chủ đề có tầm quan trọng cao hoặc gây tranh cãi trong tâm thần học, cộng với giải thích và lý luận, để giúp các bác sĩ lâm sàng hiểu rõ hơn về cách áp dụng nghiên cứu vào thực hành của họ.

TRÍCH DẪN_
A Clinician’s Guide to Statistics in Mental Health
Author(s): S. Nassir Ghaemi
Publisher:Cambridge University Press
Year:2023
Edition:2
Language: English
Pages (biblio\tech):185\187
ISBN:1108814964, 9781108814966

 

Tải xuống eBook: Định dạng PDF, 3 MB, 187 Trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM