You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu

Tài liệu được xây dựng với sự nỗ lực cao của các nhà khoa học đầu ngành về Da liễu của Việt Nam. Tài liệu bao gồm 11 chương và 65 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu. Trong đó, tập trung vào hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị, vì vậy sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

CHƯƠNG 1. BỆNH DA NHIỄM KHUẨN
1. BỆNH CHỐC
2. NHỌT
3. VIÊM NANG LÔNG
4. HỘI CHỨNG BONG VẢY DA DO TỤ CẦU
5. TRỨNG CÁ
6. BỆNH LAO DA
7. BỆNH PHONG


CHƯƠNG 2. BỆNH DA DO KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG

8. BỆNH GHẺ
9. LANG BEN
10. BỆNH DA DO NẤM SỢI
11. BỆNH DA VÀ NIÊM MẠC DO CANDIDA
12. NẤM TÓC
13. NẤM MÓNG
14. VIÊM DA TIẾP XÖC DO CÔN TRÙNG

CHƯƠNG 3. BỆNH DA DO VI RÚT
15. BỆNH ZONA
16. BỆNH HẠT CƠM
17. U MỀM LÂY

CHƯƠNG 4. BỆNH DA TỰ MIỄN
18. BỆNH LUPUS BAN ĐỎ
19. VIÊM BÌ CƠ
20. PEMPHIGUS
21. BỌNG NƢỚC DẠNG PEMPHIGUS
22. BỆNH VIÊM DA DẠNG HERPES CỦA DUHRING-BROCQ
23. HỘI CHỨNG RAYNAUD

CHƯƠNG 5. BỆNH DA DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH
24. VIÊM DA CƠ ĐỊA
25. VIÊM DA TIẾP XÖC DỊ ỨNG
26. HỘI CHỨNG DRESS
27. HỒNG BAN ĐA DẠNG
28. HỘI CHỨNG STEVENS- JOHNSON
29. HỘI CHỨNG LYELL
30. SẨN NGỨA
31. BỆNH MÀY ĐAY

CHƯƠNG 6. BỆNH ĐỎ DA CÓ VẢY
32. VIÊM DA DẦU
33. VẢY PHẤN HỒNG GIBERT
34. BỆNH VẢY NẾN
35. Á VẢY NẾN VÀ VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
36. ĐỎ DA TOÀN THÂN
37. BỆNH LICHEN PHẲNG

CHI TIẾT SÁCH
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu
Bộ y tế
Định dạng PDF
330 trang

TẢI VỀ: Định dạng PDF – 330 trang – 2 MB – Google Drive

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: