You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hozack Điều trị Phẫu thuật Viêm khớp Háng

Surgical Treatment of Hip Arthritis: Reconstruction, Replacement, and Revision Expert Consult - Online and Print

Điều trị phẫu thuật viêm khớp hông : Tái tạo hình, thay thế và sửa lại, được biên soạn bởi bác sĩ William J. Hozack một tham khảo cập nhật nhấn mạnh những vấn đề và thách thức bạn phải đối mặt trong phân khoa đang phát triển nhanh chóng của thực hành Chấn thương chỉnh hình này.

Sách trình bày các chiến lược quản lý cho tất cả các loại phẫu thuật tạo hình khớp hông được giới thiệu bởi các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với các thảo luận về các biến chứng có thể gặp, nguy cơ và lợi ích cho những quần thể bệnh nhân nhất định, và nhiều nội dung khác.
Một DVD đi kèm theo văn bản, giới thiệu các video thuật lại từng bước các phẫu thuật được bao quát trong cuốn sách, cho phép bạn xem các quy trình thực tế. Trên tất cả, tham khảo này cũng cung cấp một website đồng hành cho phép bạn tìm kiếm toàn bộ văn bản của cuốn sách.

TÓM TẮTSurgical Treatment of Hip Arthritis: Reconstruction, Replacement, and Revision Expert Consult – Online and Print
By William J. Hozack, MD
Price : $ 275.95
Reference 544 Pages
Imprint: Saunders
ISBN: 978-1-4160-5898-4
Copyright: 2010

TẢI SÁCH
PDF – 75 MB – 544 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

http://www.fshare.vn/file/ZRQJETHNR3/

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: