You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Hospital Management

Quan hệ đối tác công-tư trong y tế: Cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ

Quan hệ đối tác công-tư trong y tế: Cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ

Cuốn sách này xem xét việc sử dụng Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong việc cung cấp tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và công nghệ và các dịch vụ lâm sàng liên quan, trong lĩnh vực y tế. Mô hình PPP đại diện cho hình thức giao dịch hợp đồng phức tạp nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, do đặc tính dài hạn, độ phức [...]
Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về quản lý và lãnh đạo y tế. Một số chủ đề chính bao gồm: hệ thống và chính sách y tế, lu [...]
Thực hành Quản lý và Lãnh đạo dành cho các Bác sĩ, 2e

Thực hành Quản lý và Lãnh đạo dành cho các Bác sĩ, 2e

Cuốn sách ngắn gọn, thiết thực này sẽ giúp mọi nhà quản lý y tế tồn tại và phát triển trong thế giới chăm sóc sức khỏe ngày càng thách thức. Nó cung cấp một giới thiệu thực tế về kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và hành vi cần thiết để thành công trong một môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tập trung vào các vấn đề và [...]
Vạn vật kết nối IoT và Các hệ thống chăm sóc y tế cá nhân hóa

Vạn vật kết nối IoT và Các hệ thống chăm sóc y tế cá nhân hóa

This book highlights the issues and challenges in personalised healthcare systems. The individual chapters address different aspects of such systems, including the novel Internet of Things (IoT) system architectures in healthcare and emerging e-health based IoT applications. Moreover, the book investigates the impac [...]
Quản lý Nhân tài trong lĩnh vực y tế: Xem cách các Tổ chức CSSK hàng đầu thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài!

Quản lý Nhân tài trong lĩnh vực y tế: Xem cách các Tổ chức CSSK hàng đầu thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài!

"Providing a global perspective on the increasingly important concept of talent management in the health sector, this significant new text brings together evidence and research findings to suggest how healthcare organisations can attract and retain talent. The demand for healthcare in many countries often exceeds the suppl [...]
Hiểu về An toàn người bệnh 3e

Hiểu về An toàn người bệnh 3e

Now revised and updated―the landmark patient safety primer written by the world’s leading authorities. Medical errors are the unfortunate byproduct of an increasingly complex healthcare system. Now more than ever, keeping patients safe takes well-trained caregivers, relevant insights from a range of industries, addi [...]
Giới thiệu về Quản lý Y tế, 3e

Giới thiệu về Quản lý Y tế, 3e

Introduction to Health Care Management, Third Edition is a concise, reader-friendly, introductory healthcare management text that covers a wide variety of healthcare settings, from hospitals to nursing homes and clinics. Filled with examples to engage the reader's imagination, the important issues in healthcare management, [...]
Bệnh viện & Tổ chức chăm sóc sức khỏe: Chiến lược quản lý, Kỹ thuật vận hành, Công cụ, Mẫu và case điển hình

Bệnh viện & Tổ chức chăm sóc sức khỏe: Chiến lược quản lý, Kỹ thuật vận hành, Công cụ, Mẫu và case điển hình

Drawing on the expertise of decision-making professionals, leaders, and managers in health care organizations, Hospitals & Health Care Organizations: Management Strategies, Operational Techniques, Tools, Templates, and Case Studies addresses decreasing revenues, increasing costs, and growing consumer expectations in to [...]
Phân tích chăm sóc sức khỏe để cải thiện chất lượng và hiệu suất

Phân tích chăm sóc sức khỏe để cải thiện chất lượng và hiệu suất

Improve patient outcomes, lower costs, reduce fraud—allwith healthcare analytics Healthcare Analytics for Quality and PerformanceImprovement walks your healthcare organization from relying ongeneric reports and dashboards to developing powerful analyticapplications that drive effective decision-making throughout yourorgan [...]
Nguyên tắc 5S và các loại lãng phí_BS.TS. Lý Quốc Trung

Nguyên tắc 5S và các loại lãng phí_BS.TS. Lý Quốc Trung

5S là phương pháp quản lý có thể giúp nâng cao năng suất chất lượng. Việc áp dụng 5S trong lĩnh vực Y tế cũng không ngoại lệ. Khái niệm 5S (5S methodology) bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX. Theo định nghĩa 5S là Seiri (Sàng lọc những thứ không cần thiết tại nơi làm việc và bỏ đi), Seiton (Sắp xếp mọi [...]
10 / 10 Bài
error: