You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Hospital Management

Cuốn sách này xem xét việc sử dụng Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong việc cung cấp tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và công nghệ và các dịch vụ lâm sàng liên quan, trong lĩnh vực y tế. Mô hình PPP đại diện cho hình thức giao dịch hợp đồng phức tạp nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, do đặc tính dài hạn, độ phức [...]
Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về quản lý và lãnh đạo y tế. Một số chủ đề chính bao gồm: hệ thống và chính sách y tế, lu [...]
Cuốn sách ngắn gọn, thiết thực này sẽ giúp mọi nhà quản lý y tế tồn tại và phát triển trong thế giới chăm sóc sức khỏe ngày càng thách thức. Nó cung cấp một giới thiệu thực tế về kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và hành vi cần thiết để thành công trong một môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại.Tập trung vào các vấn đề và [...]
This book highlights the issues and challenges in personalised healthcare systems. The individual chapters address different aspects of such systems, including the novel Internet of Things (IoT) system architectures in healthcare and emerging e-health based IoT applications.Moreover, the book investigates the impac [...]
"Providing a global perspective on the increasingly important concept of talent management in the health sector, this significant new text brings together evidence and research findings to suggest how healthcare organisations can attract and retain talent. The demand for healthcare in many countries often exceeds the suppl [...]
Now revised and updated―the landmark patient safety primer written by the world’s leading authorities.Medical errors are the unfortunate byproduct of an increasingly complex healthcare system. Now more than ever, keeping patients safe takes well-trained caregivers, relevant insights from a range of industries, addi [...]
Introduction to Health Care Management, Third Edition is a concise, reader-friendly, introductory healthcare management text that covers a wide variety of healthcare settings, from hospitals to nursing homes and clinics. Filled with examples to engage the reader's imagination, the important issues in healthcare management, [...]
Drawing on the expertise of decision-making professionals, leaders, and managers in health care organizations, Hospitals & Health Care Organizations: Management Strategies, Operational Techniques, Tools, Templates, and Case Studies addresses decreasing revenues, increasing costs, and growing consumer expectations in to [...]
Improve patient outcomes, lower costs, reduce fraud—allwith healthcare analytics Healthcare Analytics for Quality and PerformanceImprovement walks your healthcare organization from relying ongeneric reports and dashboards to developing powerful analyticapplications that drive effective decision-making throughout yourorgan [...]
5S là phương pháp quản lý có thể giúp nâng cao năng suất chất lượng. Việc áp dụng 5S trong lĩnh vực Y tế cũng không ngoại lệ. Khái niệm 5S (5S methodology) bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX. Theo định nghĩa 5S là Seiri (Sàng lọc những thứ không cần thiết tại nơi làm việc và bỏ đi), Seiton (Sắp xếp mọi [...]
10 / 10 Bài
error: