You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hỏi Bệnh Bằng Tiếng Việt- Pháp- Anh

Sách này nhằm giúp cho các bác sĩ Việt Nam hỏi bệnh người nước ngoài bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Các câu hỏi được sắp xếp theo chuyên khoa và đôi khi có thể được chuyển sang dạng bảng câu hỏi để người bệnh xem và trả lời.

Một số đề ngoài lĩnh vực hỏi bệnh cũng được đưa vào để tham khảo khi trình bày các hồ sơ bệnh lý bằng tiếng Anh hay Pháp ngữ. Nhằm giúp cho việc ôn tập và tự kiểm tra được chính xác, phần tiếng Việt được tách in riêng ở phần đầu so với các phần Anh, Pháp ngữ tương ứng in ở sau.

CHI TIẾT SÁCH____
Hỏi bệnh bằng tiếng Việt Pháp Anh
Tác giả: Đinh Sơn Mỹ
Nhà phát hành: Mũi Cà Mau
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
Số trang 198 trang
Năm xuất bản 1997

Tải sách: PDF, 198 trang, 12 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: