Trang chủKỹ thuật Y SinhQUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

Học máy cho hệ thống Y tế: Nền tảng và ứng dụng, ấn bản 2023

Trí tuệ nhân tạo trong y học: Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về trí tuệ nhân tạo trong y học, AIME 2021
Các cơ quan được tái tạo: Các góc nhìn trong tương lai, ấn bản 2021
Loãng xương và viêm xương khớp – Protocols Labo sinh học phân tử, ấn bản 2021
Học máy với quan điểm chăm sóc sức khỏe, 2020
Học máy và học sâu trong ung thư, vật lý y tế và X quang, ấn bản 2022

Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết khác nhau về các kỹ thuật học máy trong dữ liệu hệ thống Y tế và phân tích của nó. Những tiến bộ công nghệ gần đây trong hệ thống Y tế đại diện cho những đổi mới tiên tiến và thành công nghiên cứu toàn cầu trong mô hình hóa hiệu suất, phân tích và ứng dụng. Việc sử dụng rộng rãi học máy trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả Y tế, đã được thực hiện nhờ những tiến bộ trong công nghệ dữ liệu, bao gồm khả năng lưu trữ, khả năng xử lý và tốc độ truyền dữ liệu. Nhu cầu về một loại thuốc cá nhân hóa hoặc cách tiếp cận “y học chính xác” đối với Y tế đã được nhấn mạnh bởi các xu hướng hiện tại trong y học do sự phức tạp của việc cung cấp dịch vụ Y tế hiệu quả cho mỗi cá nhân.
Y học cá nhân hóa nhằm mục đích xác định, dự báo và phân tích các quyết định chẩn đoán bằng cách sử dụng khối lượng lớn dữ liệu Y tế để các bác sĩ sau đó có thể áp dụng chúng cho từng bệnh nhân duy nhất. Những dữ liệu này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về gen hoặc tiền sử gia đình của một người, dữ liệu hình ảnh y tế, kết hợp thuốc, kết quả sức khỏe bệnh nhân ở cấp cộng đồng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên của tài liệu y tế có sẵn. Sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số trong ngành Y tế được đánh dấu bằng những khó khăn liên tục trong việc triển khai và sử dụng. Tiến bộ chậm đã được thực hiện trong việc thống nhất các hệ thống Y tế khác nhau và phần lớn thế giới vẫn thiếu một hệ thống Y tế tích hợp đầy đủ. Sự phức tạp nội tại và sự phát triển của sinh học con người, cũng như sự khác biệt giữa các bệnh nhân, đã nhiều lần chứng minh tầm quan trọng của yếu tố con người trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Nhưng khi công nghệ kỹ thuật số phát triển, các nhà cung cấp dịch vụ Y tế chắc chắn sẽ cần sử dụng nó ngày càng nhiều để cung cấp cho bệnh nhân phương pháp điều trị tốt nhất có thể.

TRÍCH DẪN_
Machine Learning for Healthcare Systems: Foundations and Applications
C. Karthik Chandran, M. Rajalakshmi, Sachi Nandan Mohanty, Subrata Chowdhury
Categories:
Computers – Organization and Data Processing
Year:
2023
Language:
English
Pages:
251
ISBN 10:
8770228116
ISBN 13:
9788770228114

 

Tải xuống eBook: Định dạng PDF, 26 MB, 2951 Trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM