You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hóa sinh Y học, Phương pháp tiếp cận Phân tử

Medicinal Chemistry A Molecular and Biochemical Approach

Được cập nhật và viết lại toàn diện bởi một nhà khoa học cơ sở đồng thời cũng là một thầy thuốc thực hành, ấn bản thứ 3 của cuốn sách nổi tiếng này cung cấp một tham khảo toàn diện, có thẩm quyền và dễ sử dụng.
Với phương pháp tiếp cận dựa trên các recepter, trung tâm đích, nó giới thiệu các khái niệm quan trọng để nghiên cứu về các tác dụng của thuốc trong một cách thức logic, xây dựng cơ chế phân tử và các nguyên lý hóa sinh. Các sinh viên Dược, các nhà hóa sinh và các chuyên gia dược lý học, cũng như các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tìm hiểu sâu về thiết kế thuốc, cũng sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích trong cuốn sách này.
Cuốn sách mở đầu với một tổng quan về các nguyên lý cơ bản, trình bày các đặc tính của các phân tử thuốc, những đặc trưng của các recepter tiếp nhận thuốc và bản chất của các tương tác thuốc – recepters. Sau đó đánh giá một cách có hệ thống các recepters có liên quan đến các bệnh lý ở người và thiết kế thuốc. Ba lớp đầu tiên của các thụ thể có liên quan đến các phân tử nội sinh: chất dẫn truyền thần kinh, kích thích tố và các bộ điều biến miễn dịch. Tiếp theo, các thụ thể liên kết với bào quan (ty thể, hạt nhân), các đại phân tử nội sinh (protein màng tế bào,  enzyme tế bào chất) và các tác nhân ngoại sinh gây bệnh (virus, vi khuẩn) được trình bày chi tiết. Thông qua đánh giá các thụ thể này, tất cả các loại bệnh ở Người và tất cả các loại thuốc chính được xem xét.

TÓM TẮT
Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical Approach
Thomas Nogrady, Donald F. Weaver
Paperback: 672 pages,
Publisher: Oxford University Press, USA; 
3 edition (August 11, 2005)
Language: English
ISBN-10: 0195104560
ISBN-13: 978-0195104561

TẢI SÁCH
PDF – 20 MB – 672 TRANG
Tải xuống dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: