Hình ảnh học Thần kinh Trong Nhãn khoa 3e

Các bác sĩ nhãn khoa thường các bác sĩ lâm sàng đầu tiên đánh giá một bệnh nhân với tổn thương trong ổ mắt hay các cấu trúc nội sọ cơ bản. Vị thế độc đáo này làm cho việc hiểu được cơ chế cơ bản, các chỉ định và chống chỉ định cho các nghiên cứu ổ mắt và hình ảnh học thần kinh có sẵn càng trở nên quan trọng (ví dụ như, CT và MRI), cũng như bất kỳ nghiên cứu đặc biệt có thể là cần thiết để đánh giá đầy đủ các bệnh lý nghi ngờ.

Cũng không kém phần quan trọng là họ có thể cung cấp thông tin liên quan đến lâm sàng cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giải thích. Mục tiêu của chuyên đề này là củng cố tầm quan trọng của thông tin liên lạc chính xác, đầy đủ và kịp thời từ các bác sĩ nhãn khoa với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong việc giải thích các phát hiện lâm sàng, chẩn đoán phân biệt, và dự đoán vị trí định khu về tổn thương nghi ngờ để cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thực hiện các nghiên cứu hình ảnh tối ưu, và cuối cùng, để nhận được giải thích tốt nhất.

TÓM TẮT
Neuroimaging in Ophthalmology (Opthamology Monographs)
Michael C. Johnson, Bruno Policeni, Andrew G. Lee, Wendy R.K. Smoker
Price: $98.50
Hardcover: 128 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 
2 edition (December 29, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0195381610
ISBN-13: 978-0195381610
Product Dimensions: 7.1 x 0.6 x 10.2 inches
Shipping Weight: 1.1 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 7 MB – 128 TRANG
Tải xuống dành riêng cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/0LMACYS6X6/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: