Trang chủY tế công cộngQuản lý bệnh viện

Hiểu về các khía cạnh ảnh hưởng đến hiệu suất của các bác sĩ, ấn bản 2023

Sự chuyển đổi và Ranh giới trong Điều phối và Cải cách Dịch vụ Y tế, Xây dựng kiến thức, chiến lược và lãnh đạo, ấn bản 2020
Nguyên tắc cơ bản của giám sát lâm sàng, Phiên bản thứ 6
Chăm sóc sức khỏe 4.0: Tin học y tế và Quản lý dữ liệu chính xác, ấn bản 2023
Xung đột lợi ích và Y học: Kiến thức, Thực hành và Sự huy động, 2021
Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Hiểu về hiệu suất của bác sĩ giải quyết các lý do có thể khiến các bác sĩ hoạt động kém hiệu quả, bao gồm các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, sức khỏe thể chất và tinh thần, khối lượng công việc, tính cách, văn hóa tổ chức, lạm dụng ma túy và rượu, và suy giảm nhận thức do tuổi tác, văn hoá tổ chức, động lực làm việc, thu nhập. Nó tập hợp bằng chứng và mô tả các yếu tố (ngoài năng lực lâm sàng) ảnh hưởng xấu đến hiệu suất và cách chúng có thể được ngăn ngừa, xác định, đánh giá và giải quyết. Cuốn sách thiết thực và dễ đọc này là vô giá đối với các nhà quản lý NHS, giám đốc y tế, giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị, cùng với các giám đốc nhân sự trong các chuyên gia y tế và chăm sóc sức khỏe quan tâm đến việc đánh giá hiệu suất hoặc quản lý hoạt động kém hiệu quả.

TRÍCH DẪN__
Understanding Doctors’ Performance
Author(s):Jim Cox, Jennifer King, Allen Hutchinson, Pauline McAvoy
Publisher:CRC Press
Year: 2023
Language:English
Pages (biblio\tech):181\183
ISBN: 9781857757668

Download eBook: Định dạng PDF, 183 Trang – 5 MB – Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM