You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hen – Cơ chế căn bản và Quản lý lâm sàng 3/e

Trong ấn bản thứ ba, Bệnh hen: Cơ chế cơ bản và Quản lý lâm sàng đã trở thành tài liệu tham khảo chủ chốt về chủ đề này. Cuốn sách này làm sáng tỏ các cơ chế sinh lý và phân tử cơ bản của bệnh hen suyễn, phương pháp điều trị hiện tại, và cách áp dụng những kiến ​​thức mới nhất để kiểm soát bệnh lý quan trọng này. 


Phiên bản thứ ba đã trải qua quá trình sửa đổi cơ bản và bao gồm nhiều chương mới. Nó giữ lại các đặc tính của các phiên bản trước đó bằng cách thu thập tất cả các kết quả nghiên cứu gần đây của các chuyên gia quốc tế về cơ chế gây hen, bao gồm các khía cạnh lâm sàng và liệu pháp. 

Cuốn sách trình bày cách tiếp cận tổng hợp đối với việc điều trị bệnh này với các khái niệm mới, thay đổi trong quản lý bệnh suyễn, và sự phát triển của các thuốc điều trị mới. Sách cung cấp tài liệu tham khảo rộng rãi cho các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng, những người cần theo sát những phát triển gần đây trong lĩnh vực mở rộng nhanh chóng này.


TRÍCH DẪN

Asthma, Third Edition: Basic Mechanisms and Clinical Management 3rd Edition

by Peter J. Barnes DM FRS FMedSci (Editor), Ian W. Rodger (Editor), Neil C. Thomson (Editor)

Hardcover: 942 pages

Publisher: Academic Press; 3 edition (June 2, 1998)

Language: English

ISBN-10: 0120790270

ISBN-13: 978-0120790272

Product Dimensions: 1.5 x 7 x 10 inches

Shipping Weight: 4.3 pounds

TẢI SÁCH

PDF – 942 TRANG – 60 MB

Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký

https://www.fshare.vn/file/442XLCI678

NHẬN XÉT

error: