You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Head and Neck Surgery

Nay trong phiên bản thứ 6, Cumming Tai mũi họng tiếp tục là tham khảo toàn diện nhất và đáng tin cậy nhất thế giới trong lĩnh vực này, cung cấp hướng dẫn tuyệt vời cho mọi khía cạnh của phẫu thuật đầu mặt cổ. Được cập nhật toàn diện về các quy trình xâm lấn tối thiểu, các hình ảnh lâm sàng mới, các sơ đồ, và các video ng [...]
Atlas phẫu thuật đầu và cổ được biên soạn bởi các bác sĩ James I. Cohen và Gary L. Clayman, cung cấp một hướng dẫn trực quan và toàn diện giúp bạn làm chủ các quy trình quan trọng nhất và tiên tiến nhất trong phẫu thuật đầu và cổ. Với các hình vẽ đen trắng rõ ràng và đồng nhất, văn bản chi tiết đưa bạn đi qua từng bước [...]
Chẩn đoán hình ảnh đầu và cổ, được biên soạn bởi tiến sĩ. Peter M. Som và Hugh D. Curtin, cung cấp hướng dẫn toàn thư và có thẩm quyền mà bạn đã mong đợi từ cuốn sách này - hướng dẫn chuyên nghiệp mà bạn cần để chẩn đoán các rối loạn đầy thách thức bằng cách sử dụng các kỹ thuật thăm dò chẩn đoán chính xác nhất hiện nay.  [...]
Phẫu thuật Tai và nền sọ ấn bản thứ 3 là một tham khảo ngoại khoa vô giá, đã được cập nhật toàn diện để phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, bao quát mọi khía cạnh của phẫu thuật tai và nền sọ. Các bác sĩ Derald E. Brackmann, Clough Shelton, and Moises A. Arriaga mang đến cho bạn 7 chương mới về các chủ đề [...]
Là bộ giáo trình toàn diện nhất hiện nay trong lĩnh vực Phẫu thuật đầu & cổ, bao quát mọi khía cạnh từ khoa học cơ bản và lâm sàng trên toàn bộ lĩnh vực khoa tai mũi họng. Bộ sách này được chia thành 6 tập, bao gồm khoa Tai, thần kinh học và phẫu thuật nền sọ; Bệnh mũi xoang, dị ứng và miễn dịch; Phẫu thuật tạo hình [...]
5 / 5 Bài
error: