You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hay, Westwood Miễn dịch học Thực Hành 4e

Practical Immunology, 4th Edition

Miễn dịch học thực hành là một giáo trình cơ bản dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu ở mọi cấp độ, những người cần một tổng quan toàn diện về phương pháp miễn dịch. Những đổi mới nhanh chóng và đáng ngạc nhiên trong hai thập kỷ qua bắt nguồn từ những thực nghiệm thực tế và nó luôn là mục tiêu của cuốn sách này để hướng dẫn các nhà nghiên cứu trong việc thiết kế và thực hiện các kỹ thuật phức tạp. 

Nó sẽ thu hút các học viên chuyên nghành miễn dịch, cử nhân kỹ thuật y học, nhân viên labor, hay các chuyên gia về miễn dịch học, những người cần phải sử dụng các kỹ thuật miễn dịch ngoài phạm vi chuyên môn của họ.
+ Hướng dẫn các thực nghiệm chính xác
+ Tham khảo một cửa trọn vẹn
+ Kỹ thuật được giải thích từ nguyên tắc đầu tiên.
+ Các hình thức cơ bản của thiết bị được mô tả chi tiết.
+ Sửa đổi hoàn toàn với cách bố trí mới thân thiện hơn với người sử dụng để hỗ trợ sử dụng trong phòng thí nghiệm.
+ Bao gồm các gợi ý và lời khuyên hữu ích

TÓM TẮT
Practical Immunology, 4th Edition
Frank C. Hay, Olwyn M.R. Westwood
ISBN: 978-0-86542-961-1
Paperback 408 pages
February 2002, Wiley-Blackwell
US $104.95

TẢI SÁCH
PDF – 3 MB – 408 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/6CCX7N81AA/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: