You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Harrison Lâm sàng Các bệnh Truyền nhiễm 3/e

Được lấy từ nội dung các chương liên quan đến các bệnh truyền nhiễm trong Harrison Các nguyên lý Y học Nội khoa phiên bản thứ 19, bao gồm cả nội dung từ DVD, cuốn cẩm nang súc tích, đầy màu sắc và được viết theo định hướng thực tế lâm sàng này sẽ cung cấp kiến thức mới nhất trong lĩnh vực truyền nhiễm, với sự chặt chẽ về mặt khoa học, tính thẩm quyền, bố cục đẹp đầy màu sắc đã làm nên thương hiệu sách Harrison.

Sách bao gồm 137 chương, được đóng góp bởi hơn 190 chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực này, trong một kích thước nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu. Nó sẽ là tham khảo lý tưởng cho các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm, bác sĩ nội trú, bác sĩ lâm sàng và tất cả các học viên đi luân khoa truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới.

– Kiến thức cập nhật, bao quát trọn vẹn các chủ đề nóng nhất hiện nay, bao gồm nhiễm trùng các hệ thống cơ quan, nhiễm khuẩn, nhiễm virus, nhiễm nấm, bệnh do sinh vật đơn bào,…

– Nhấn mạnh dịch tễ học, bệnh sinh, các yếu tố di truyền

–  Tích hợp sinh lý bệnh học với quản lý lâm sàng

– Bao gồm các cập nhật đặc biệt về bệnh nguyên virus Zika, biểu hiện lâm sàng và các biến chứng

– Chương về HIV và AIDS được viết bởi Anthony Fauci và Dr. H. Clifford Lane được coi là tham chiếu cổ điển trong lĩnh vực này

– Hai chương bao gồm atlas các hình ảnh giúp chẩn đoán trực quan

– Các câu hỏi ôn tập năng suất cao giúp bạn đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi cấp chứng nhận và hết môn

– Chỉ mục tham khảo bao gồm các xét nghiệm có giá trị trong chẩn đoán và theo dõi, tiên lượng.

TÓM TẮT

Harrison’s Infectious Diseases, Third Edition (Harrison’s Specialty) 3rd Edition

by Dennis L. Kasper (Author), Anthony S. Fauci (Author)

List Price: $99.00 

Series: Harrison’s Specialty

Paperback: 1328 pages

Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 3 edition (December 8, 2016)

Language: English

ISBN-10: 1259835979

ISBN-13: 978-1259835971

Product Dimensions: 8.4 x 1.8 x 10.8 inches

Shipping Weight: 5.1 pounds

TÓM TẮT

PDF – 1328 TRANG – 540 MB

Nội dung tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

NHẬN XÉT

error: