You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên 4th edition 2019

Easy to read, superbly illustrated, and clinically relevant,Gray’s Anatomy for Students, 4th Edition, is medical students’ go-to text for essential information in human anatomy. This fully revised volume focuses on the core information students need to know, in an easy-access format and with additional multimedia tools that facilitate effective study and mastery of the material. A team of expert authors and global advisors share their extensive teaching and clinical experience, highlighted bymore than 1,000 innovative, original illustrations throughout the text.

About the Authors
Richard Drake Author
Richard Drake, PhD, FAAA, Director of Anatomy, Professor of Surgery, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA

Affiliations and Expertise
Director of Anatomy, Professor of Surgery, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA

A. Wayne Vogl Author
Affiliations and Expertise
Professor of Anatomy and Cell Biology, Department of Cellular and Physiological Sciences, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

Adam Mitchell
Affiliations and Expertise
Consultant Radiologist, Chelsea and Westminster Hospital, Honorary Senior Lecturer, Imperial College, London, UK

Chi tiết sách___
Gray’s Anatomy for Students 4th edition
Author(s): Richard Drake; A Wayne Vogl; Adam W M Mitchell
Series: Eğitim Tanrısı
Publisher: Elsevier, Year: 2019
ISBN: 0323393047,9780323393041
Year: 2019 Edition: 4
Language: English Pages (biblio\tech): 1180\1234

Tải sách: Định dạng PDF, 1234 trang, 190 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: