Graff, Giáo trình Phân tích Nước tiểu Và Các chất dịch Trong cơ thể 2e

Với sự cập nhật và sửa đổi toàn diện để phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, Graff Giáo trình Xét nghiệm nước tiểu và các dịch trong cơ thể là tài liệu tham khảo tốt nhất dành cho sinh viên và các học viên kỹ thuật xét nghiệm và các chuyên gia hóa sinh ở mọi cấp độ. 

Trong bản thứ hai, cuốn sách thực tế này vẫn giữ được những hình ảnh đầy màu sắc và bao quát toàn diện các nguyên tắc của quy trình phân tích nước tiểu trong khi đó có sự cập nhật đáng kể về nội dung, mở rộng phạm vi bao gồm thông tin mới về các chất dịch của cơ thể, cung cấp thêm thông tin về an toàn và đảm bảo chất lượng, và giới thiệu thêm các tính năng bổ sung chẳng hạn như mục tiêu học tập, các nghiên cứu trường hợp, và câu hỏi nghiên cứu ở cuối mỗi chương.
Cuốn sách này cũng sẽ là tham khảo hữu ích cho các chuyên gia thận tiết niệu, các bác sĩ lâm sàng nội khoa cũng như các bác sĩ Nội trú và kỹ thuật y học.

THÔNG TIN
Graff’s Textbook of Urinalysis and Body Fluids
Lillian Mundt, Kristy Shanahan
Price: $51.23
Paperback: 368 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Second edition (February 22, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1582558752
ISBN-13: 978-1582558752
Product Dimensions: 8.4 x 0.7 x 10.9 inches
Shipping Weight: 1.9 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 31 MB – 368 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: