You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Goldberger Điện tâm đồ Lâm sàng 9e

Một công cụ tham khảo lý tưởng dành cho sinh viên cũng như các bác sĩ lâm sàng, Goldberger Điện tim lâm sàng giải thích các khái niệm cơ bản về điện tim, cách diễn giải các kết quả và phân tích biện chứng giúp hiểu về các rối loạn nhịp tim và các kết cục lâm sàng liên quan.

 Tác giả sẽ đưa độc giả đi từ những kiến thức cơ bản thực tế của ECG, sử dụng phong cách nổi tiếng để làm sáng tỏ những khái niệm phức tạp trong một cách thức thân thiện.


Bạn sẽ được học cách phân tích các dạng sóng và các mẫu điện tim thường gặp trong các khoa Nội, cũng như ở các phòng khám, khoa cấp cứu, và khoa ICU, trong đó là các cách phân biệt giữa điện tim bình thường và bất thường.


+ Bao gồm các kinh nghiệm lâm sàng và điểm ôn tập ở từng chương, cũng như các công cụ tự ôn tập để diễn giải và sử dụng điện tim để chẩn đoán

+ Bao quát từ các kiến thức thực tế căn bản, giải thích cách đọc dữ liệu và giải nghĩa các phát hiện lâm sàng tương quan

+ Giới thiệu các kịch bản thực tế bắt gặp trong thực hành lâm sàng

+ Phong cách giảng dạy nổi tiếng từ giáo sư Goldberger được thể hiện đậm nét trong cuốn sách này

+ Tăng cường sự hiểu biết của bạn đối với các khái niệm khó bằng các hình ảnh minh họa dễ hiểu

+ Nhấn mạnh những cập nhật mới nhất về các rối loạn dẫn truyền nội thất và nhĩ thất, ngừng tim đột ngột, thiếu máu cục bộ cơ tim và nhồi máu cơ tim, ngộ độc thuốc, pacemaker điện tử và ICD.

Đây là cuốn sách tuyệt vời dành cho tất cả các đối tượng độc giả, từ sinh viên Y đa khoa đến các bác sĩ lâm sàng ở mọi cấp độ nghề nghiệp.


TÓM LƯỢC

Goldberger’s Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, 9e

by Ary L. Goldberger MD FACC, Zachary D. Goldberger MD MS FACC FHRS, Alexei Shvilkin MD PhD

$65.96

Paperback: 288 pages

Publisher: Elsevier; 9 edition (May 29, 2017)

Language: English

ISBN-10: 0323401694

ISBN-13: 978-0323401692

Product Dimensions: 0.5 x 7.5 x 9.2 inches

Shipping Weight: 1.3 pounds

TẢI SÁCH

PDF – 288 TRANG – 17 MB

(Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký tài khoản)

https://www.fshare.vn/file/442NSS9N9YWB

NHẬN XÉT

error: