Giới thiệu về Thực hành Nha khoa Dựa trên chứng cứ

Giới thiệu về Nha khoa dựa trên chứng cứ

Cuốn sách Giới thiệu về Nha khoa dựa trên chứng cứ cung cấp một định hướng rất cần thiết cho sinh viên và nhà chuyên môn. Nó là một cuốn sách đặt nền tảng cho những người muốn tìm hiểu về Nha khoa dựa trên chứng cứ và ý nghĩa của nó trong thực hành lâm sàng. Cuốn sách cung cấp các hướng dẫn giải thích từ các bài báo được công bố đầy đủ, cả các chủ đề và thiết kế nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực nha khoa.

Mỗi chương được tổ chức theo cách tương tự nhau, cung cấp một phương pháp cấu trúc lớp lang để đọc và hiểu các nghiên cứu hoặc thông tin sản phẩm thương mại. Trong khía cạnh này, Nha khoa dựa trên bằng chứng được thiết kế như là một giới thiệu về sự hiểu biết các nghiên cứu được xuất bản và ý nghĩa của nó trong các phẫu thuật nha khoa, chứ không phải là một hướng dẫn về thực hiện nghiên cứu.
* Kết hợp các nghiên cứu đã được công bố để ví dụ cho làm việc trong thực tế
* Giải thích 6 hình thức phổ biến nhất của nghiên cứu được sử dụng trong nha khoa
* Giải mã các khái niệm cơ bản, thống kê và dịch tễ học, cùng với các điều khoản chủ chốt
* Cho phép người đọc xác định câu hỏi nghiên cứu, đánh giá các khía cạnh của thiết kế nghiên cứu, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tham khảo liên quan đến thực tế lâm sàng của họ
* Bảng, hộp và hình ảnh được sử dụng rộng rãi để trình bày những thông tin cốt lõi. Những mẫu hữu ích cũng được cung cấp giúp người đọc có thể sử dụng để phân tích, bao gồm thông tin về các câu lạc bộ nghiên cứu Nha khoa.

TÓM TẮT
Evidence-Based Dentistry: An Introduction
Allan Hackshaw, Elizabeth Paul, Elizabeth Davenport
Paperback: 240 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (August 1, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1405124962
ISBN-13: 978-1405124966

TẢI SÁCH
PDF – 3 MB – 240 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/Z8K87JZGW9/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: