Giáo Trình Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi – Đại học Y Dược Huế

Kiến thức căn bản về Lão khoa lâm sàng 5e
Giáo Trình Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi – Đại học Y Dược Huế
[Step-Up Series] Sổ tay lâm sàng Lão khoa, Phiên bản 1e
Giáo trình Lão khoa tâm thần nội trú – Chăm sóc tối ưu, giới hạn mới nổi và các mục tiêu thực tế
Hazzard Nguyên lý lâm sàng Lão khoa 6e

Sachyhoc.com- Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nghiên cứu của các học viên sau đại học, đặc biệt là học viên Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế. Giáo trình sau đại học “Quản lý sức khỏe người cao tuổi” được biên soạn 20 bài, gồm: Dân số học người cao tuổi; Quá trình lão hóa; Lão khoa và Lão khoa xã hội; Dịch tễ học trong Lão khoa; Vấn đề khám bệnh người cao tuổi; Tình hình bệnh tật người cao tuổi; Vấn đề điều trị trong Lão khoa; Chương trình dự phòng các yếu tố nguy cơ tim mạch; Quản lý bệnh tim mạch ở người cao tuổi; Quản lý bệnh tâm thần kinh ở người cao tuổi; Chương trình dài hạn chăm sóc người cao tuổi; Mười lời khuyên bảo vệ sức khỏe người cao tuổi; Hiện tượng cô đơn và các vần đề y tế của người cao tuổi; Thích nghi và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; Chính sách của Việt Nam về chăm sóc xã hội cho người cao tuổi; Một số khái niệm về duy trì và cải thiện chất lượng sự sống người cao tuổi; Nuôi dưỡng người cao tuổi; Vận động tối ưu và làm chủ cảm xúc; Quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng bệnh nhân người cao tuổi và Tổ chức phục vụ người cao tuổi.

Mặc dù tác giả đã có rất nhiều cố gắng trong việc biên soạn tài liệu học tập song vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý của quý đồng nghiệp xa gần để lần tái bản sau được tốt hơn.

TÓM TẮT___
Giáo Trình Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi – ĐHYD Huế
Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Khánh
Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 256 – Dung lượng 59 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM