You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giáo Trình Điều Dưỡng Bệnh Truyền Nhiễm

Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm do tập thể giáo viền bộ môn Y tế cộng đồng biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khung, chương trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm có cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực truyền nhiễm, có đổi mới phương pháp biên soạn, tạo tiền đê sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy – học hiệu quả.


Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm bao gồm các bài học, mỗi bài học cố 3 phần (mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá – đáp án). Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường.

CHI TIẾT SÁCH____
Giáo Trình Điều Dưỡng Bệnh Truyền Nhiễm
NXB Hà Nội 2014
Chủ biên Nguyễn Thị Nga
Định dạng pdf
SỐ trang 218
Dung lượng 75 MB

Tải sách: Định dạng PDF – 218 trang – 75 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: