Giải thích điện tim từ cơ sở sinh lý bệnh

ECG Interpretation: From Pathophysiology to Clinical Application

Trong thập kỷ qua, đã có một cải thiện to lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về điện sinh lý tim cơ bản. Cuốn sách này giảng dạy về ECG thông qua việc giới thiệu việc nhận biết hầu hết các mẫu điện tim và kết hợp các thông tin mới về sinh lý bệnh học.

Nhu cầu về một cuốn sách dạy về điện tâm đồ từ cơ sở sinh lý bệnh học là rất lớn, đây là cuốn sách nhỏ gọn, trình bày súc tích với độ dày 200 trang.
Nó có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo từng chương hoặc đọc suốt như một tổng quan. Mỗi chương sẽ có mười câu hỏi cung cấp đánh giá khả năng nắm bắt các nội dung của chương. Mười nghiên cứu trường hợp được nhấn mạnh ở phần cuối của cuốn sách tích hợp nhiều các nguyên tắc của điện tâm đồ.

TÓM TẮT
ECG Interpretation: From Pathophysiology to Clinical Application
Fred M. Kusumoto
Paperback: 312 pages
Publisher: Springer; 1st Edition (March 11, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0387888799
ISBN-13: 978-0387888798

TẢI SÁCH
PDF – 312 TRANG – 13 MB
Tải xuống dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/0XUKGBL95E/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: