You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giải thích Các Hình ảnh X-Quang Chấn thương

Interpreting Trauma Radiographs

Khi việc thực hành tiên tiến và mở rộng vai trò trong lĩnh vực y tế tiếp tục không suy giảm, ngày càng nhiều học viên tìm mọi cách để mở rộng chuyên môn và phát triển thêm các kỹ năng của họ. Giải thích X quang Chấn thương cung cấp một hướng dẫn tuyệt vời cho phép các bác sĩ X quang và các chuyên gia y tế được đào tạo để tự tin, giải thích thành thạo và báo cáo hình ảnh X quang.

Thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia X quang, cán bộ cấp cứu tai nạn, học viên, và các chuyên gia y tế khác, những người thường xuyên gặp phải các hình ảnh X quang chấn thương như là một phần công việc của họ, cuốn sách này tập hợp đóng góp của các chuyên gia X-Quang nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia lâm sàng, bao quát các khía cạnh pháp lý và khoa học của việc giải thích và báo cáo hình ảnh X-Quang, thúc đẩy một sự hiểu biết thấu đáo về việc báo cáo nói chung và giải thích hình ảnh chi tiết.

THÔNG TIN
Interpreting Trauma Radiographs
Jonathan McConnell, Renata Eyres, Julie Nightingale
Price: $99.99
Paperback: 296 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (August 29, 2005)
Language: English
ISBN-10: 1405115343
ISBN-13: 978-1405115346
Product Dimensions: 7.4 x 0.6 x 9.7 inches
Shipping Weight: 1.4 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 4 MB – 296 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/G57TERFA1Q/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: