Giải phẫu Bệnh học Da của McKee, Toàn tập, Phiên bản thứ 5 [2019]

Fitzpatrick Bệnh học Da liễu toàn tập, Phiên bản thứ 9 [2019]
Atlas lâm sàng các bệnh Da liễu 4/e
Thieme Atlas màu các Bệnh da liễu
Bệnh học Da liễu Nhi khoa, 2 tập, Tái bản lần thứ 4
Lookingbill & Marks Các nguyên lý thực hành lâm sàng Da liễu, Phiên bản 6

Sachyhoc.com- Với nội dung toàn diện đi kèm vô số hình ảnh minh họa , Giải phẫu Bệnh học da của McKee, Phiên bản thứ 5, là tài liệu tham khảo cập nhật, thông tin có thẩm quyền nhất toàn cầu về giải phẫu bệnh da liễu.
Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia nổi tiếng quốc tế với các chi tiết về ung thư, sinh bệnh học, mô bệnh học và chẩn đoán phân biệt – làm cho tài liệu tham khảo độc đáo này trở nên vô song về mối tương quan lâm sàng và mô bệnh học.
Phiên bản thứ 5 của cuốn sách này là một tài nguyên bắt buộc để thực hành cho các bác sĩ da liễu và bệnh lý học nói chung, những người liên quan đến thao tác chẩn đoán và xét nghiệm bệnh phẩm sinh thiết da.

Giới thiệu về tác giả
J. Eduardo Calonje
Trưởng Khoa Da liễu – Mô bệnh học, Viện Da liễu St John, Bệnh viện St Thomas, London, Vương quốc Anh

Thomas Brenn
Giáo sư Bệnh học & Xét nghiệm Y Sinh học, Trường Y khoa Cumming, Đại học Calgary, Alberta, Canada

Alexander Lazar
Giáo sư, Khoa Bệnh học và Da liễu, Trung tâm Nghiên cứu Sarcoma và Trường Đại học Khoa học Y sinh, Đại học Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

TÓM TẮT___
McKee’s Pathology of the Skin 5th edition
Author(s): J. Eduardo Calonje; Thomas Brenn; Alexander J. Lazar; Steven D Billings
Publisher: Elsevier
Year: 2019
Edition: 5
Language: English
Pages (biblio\tech): 1980\2620
ISBN: 0702069833

Định dạng Ebook: PDF – Số trang 2620 – Dung lượng 572 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM