You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ghi chú bài giảng USMLE Bước 2 CS 2019: Các trường hợp bệnh nhân + Chiến lược đã được chứng minh

Sổ tay Case lâm sàng Dược lý trị liệu: Tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, 10e
Cases lâm sàng Tâm thần học, Tái bản lần thứ 5
Lange Trường hợp lâm sàng nội khoa 5e
100 thử thách lâm sàng trong Siêu âm tim
Trường hợp lâm sàng Y học Gia đình 4e

Với hàng tá trường hợp giống như kỳ thi thực tế, Ghi chú Bài giảng CSML Bước 2 CS của Kaplan 2019 cung cấp cho bạn hướng dẫn bạn cần để xuất sắc trong phần “thực hành” này của các hội đồng.

Trong Bài giảng USMLE Bước 2 CS (Kỹ năng lâm sàng) 2019, bạn sẽ nhận được lời khuyên từng bước về cách làm chủ các kỹ năng chăm sóc bệnh nhân thiết yếu để bạn có thể hoàn thành tất cả 12 trường hợp của mình một cách hiệu quả. Quản lý thời gian là chìa khóa trong bài kiểm tra CS và các trường hợp giống như xét nghiệm của chúng tôi giúp bạn thoải mái thu thập thông tin bệnh nhân, thực hiện kiểm tra thể chất và truyền đạt kết quả để bạn có thể thực hiên bài kiểm tra.

Hơn 30 trường hợp giống như khám trên các tình huống bệnh nhân được kiểm tra thường xuyên
Các chiến lược để xác định chẩn đoán phân biệt và chỉ định các nghiên cứu chẩn đoán thích hợp
Kỹ thuật làm chủ cuộc gặp gỡ bệnh nhân tiêu chuẩn
Chiến lược quản lý thời gian để giúp bạn có được nhiều điểm hơn trong thời gian ngắn hơn
Hướng dẫn chuyên môn
Hướng dẫn từng bước để lấy tiền sử bệnh nhân và thực hiện các thao tác kiểm tra thực thể có liên quan
Tư vấn Ghi chú bệnh nhân từ các chuyên gia y tế của Kaplan
Kỹ sư học tập và nhà tâm lý học chuyên gia của Kaplan đảm bảo các trường hợp thực hành và tài liệu học tập của chúng tôi đúng với bài kiểm tra
Chúng tôi đã phát minh ra bài kiểm tra chuẩn bị Kaplan (www.kaptest.com) để giúp đỡ sinh viên trong 80 năm và các chiến lược đã được chứng minh của chúng tôi đã giúp các thế hệ sinh viên đạt được ước mơ của riêng mình.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: USMLE Step 2 CS Lecture Notes 2019: Patient Cases + Proven Strategies
Author(s): Kaplan Medical
Series: USMLE Prep
Publisher: Kaplan Publishing
Year: 2019
Language: English Pages (biblio\tech): 416\416
ISBN: 9781506242477 ID: 2325590
Size: 4 MB Extension: pdf

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 416 trang, 4 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: