You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Oral and maxillofacial surgery

This clinical book + videos embraces the spectrum of craniofacial surgery.Written by the world's foremost experts, Atlas of Operative Craniofacial Surgery with its accompanying videos is a unique resource that offers the reader a succinct yet comprehensive guide to performing craniofacial operations. In each chapte [...]
Now in its second edition, the Oxford Handbook of Oral and Maxillofacial Surgery has been fully updated to reflect current guidelines, with new images and annotated x-rays to support the text.Split into sections based on clinical areas, vital knowledge is distilled into bullets and summary boxes for quick and easy [...]
Cuốn sách với rất nhiều minh họa thực tế mô tả các phương pháp điều trị và quản lý thường gặp phải do chấn thương răng miệng. Nó liên kết các loại chấn thương gãy xương men-ngà, gãy xương gốc, chấn thương sai khớp xương, và thủ thuật tháo khớp. Một tài liệu tham khảo từng bước, cuốn sách này cũng thảo luận về các biến chứ [...]
 Giáo trình này cung cấp phương pháp tiếp cận mang tính thực tế, dễ dàng làm theo để chẩn đoán và điều trị phần lớn các vấn đề về chỉnh răng và móm hô thường gặp trên lâm sàng. Các quy trình như đánh giá lâm sàng bệnh nhân, phân tích các bản ghi chẩn đoán, kế hoạch điều trị và các phương pháp phẫu thuật với các biến [...]
Đánh giá thực thể trong thực hành Nha khoa giới thiệu các khái niệm chung về đánh giá thể chất, giảng dạy các kỹ năng cần thiết và giá trị trong chăm sóc bệnh nhân và cung cấp một tài liệu tham khảo nhanh chóng cho các vấn đề phổ biến của đầu và cổ. Đây là một hướng dẫn thực hành lâm sàng cung cấp thông tin súc tích, tóm [...]
Đây là phiên bản thứ ba của cuốn giáo trình cổ điển trong lĩnh vực này, được sử dụng trong gần như tất cả các trường Nha khoa ở Anh và ở nhiều nước khác. Bao gồm vô số ảnh chụp phim X quang và diễn giải ngắn gọn cho hình ảnh, trình bày các chủ đề trong một định dạng dễ tiếp cận, phù hợp với sinh viên Y Nha khoa cũng như Đ [...]
Mô tả chẩn đoán và quản lý chấn thương có liên quan đến vùng miệng và hàm mặt từng bước, sách bao quát việc quản lý tổng thể các chấn thương ngoại khoa đầu, cổ, hàm mặt, đánh giá một cách có hệ thống bệnh nhân chấn thương, và các cân nhắc đặc biệt có liên quan đến chăm sóc bệnh nhân.Phiên bản mới này bao gồm hơn 700 hìn [...]
7 / 7 Bài
error: