You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Radiotherapy

Perez & Brady Nguyên lý và thực hành Xạ trị ung thư 7e

Perez & Brady Nguyên lý và thực hành Xạ trị ung thư 7e

For more than 30 years, Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology has been the must-have standard reference for radiation oncologists and radiation oncology residents who need a comprehensive text covering both the biological and physical science aspects of this complex field as well as disease site-s [...]
Perez & Brady Nguyên lý và thực hành Xạ trị Ung thư 6e

Perez & Brady Nguyên lý và thực hành Xạ trị Ung thư 6e

Inside the Sixth Edition of this now-classic reference, you will discover encyclopedic coverage of topics ranging from basic science to sophisticated computer-based radiation therapy treatment planning and supportive care. The book’s comprehensive scope and abundantly illustrated format provide you with better understandin [...]
Walter & Miller Giáo trình Xạ trị 7e

Walter & Miller Giáo trình Xạ trị 7e

A comprehensive textbook of radiotherapy and related radiation physics and oncology for use by all those concerned with the uses of radiation and cytotoxic drugs in the treatment of patients with malignant disease. Walter & Miller's Textbook of Radiotherapy has become the core text for therapeutic radiography students [...]
Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư cập nhật những tiến bộ khoa học và lâm sàng điều trị xạ trị Ung thư mới nhất. Một trong những tham khảo tốt nhất thế giới về lĩnh vực xạ trị ung thư. Tiến sĩ Theodore L. Phillips, cùng với hai tác giả mới, tiến sĩ. Richard Hoppe và Mack Roach sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn t [...]
Cơ sở kỹ thuật của xạ trị, Các ứng dụng Thực tế Lâm sàng 4e

Cơ sở kỹ thuật của xạ trị, Các ứng dụng Thực tế Lâm sàng 4e

Cuốn sách này trình bày chi tiết các cơ sở kỹ thuật của xạ trị liệu pháp. So với phiên bản trước, tất cả các chương đều đã được sửa đổi và cập nhật. Bên cạnh đó, các chương mới đã được tích hợp nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm việc sử dụng phương thức hình ảnh học trong việc lập kế hoạch điều trị, các khối u tân tạo thứ p [...]
Tạo quyết định Lâm sàng trong Xạ trị Ung thư, Toàn tập

Tạo quyết định Lâm sàng trong Xạ trị Ung thư, Toàn tập

Tạo quyết định trong Xạ trị Ung thư là một bộ sách tham khảo được thiết kế để cho phép các bác sĩ chuyên khoa Xạ trị ung thư, bao gồm cả những người trong giai đoạn đào tạo, đưa ra quyết định chẩn đoán và điều trị hiệu quả.  Thiết kế của cuốn sách này dựa trên niềm tin rằng kiến thức được truyền đạt qua một cách tiếp cận [...]
Walter và Miller Giáo trình xạ trị 7e

Walter và Miller Giáo trình xạ trị 7e

Một cuốn giáo trình toàn diện về xạ trị và các nguyên tắc liên quan đến vật lý phóng xạ và ung thư cho việc sử dụng điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh lý ác tính. Walter và Miller Giáo trình xạ trị đã trở thành cuốn sách tham khảo nền tảng cho các học viên chuyên ngành xạ trị và y học hạt nhân, là cuốn sách cung cấp kiến [...]
7 / 7 Bài
error: