You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Nuclear Medicine

Phiên bản thứ 3 vốn được chờ đợi từ lâu của Atlas Y học hạt nhân lâm sàng đã được sửa đổi và cập nhật toàn diện để bao quát những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này kể từ khi ấn bản thứ 2 được xuất bản cách đây gần 2 thập kỷ.Phong cách thành công của ấn bản trước đã nhận được nhiều giải thưởng, đặc biệt là giải thưở [...]
Ấn bản thứ 4 của Y học hạt nhân Lâm sàng tích hợp những thay đổi nhanh chóng và đáng kinh ngạc đã xảy ra trong lĩnh vực này trong 10 năm qua, đặc biệt là sự tăng trưởng liên tục của các ứng dụng lâm sàng của PET (Chụp cắt lớp phát xạ Positron) và các khía cạnh khác của hình ảnh học phân tử, do đó cuốn sách này phản ánh vi [...]
Việc điều trị ung thư đã chứng kiến sự phát triển thú vị ở cấp tế bào, và Ung thư học hạt nhân tóm lược những phát triển này. Lĩnh vực phức tạp này đã được chuyển tải bởi một văn bản toàn diện dễ đọc tái hiện tất cả những phát hiện mới nhất liên quan đến ung thư. Đối với bất cứ ai tìm kiếm các kỹ thuật hình ảnh phân tử [...]
Ấn bản thứ 3 của cuốn sách tuyệt vời được xem như là tiêu chuẩn cho lĩnh vực này, phản ảnh những tiến bộ mới nhất trong PET, SPECT và ung thư học.Được cập nhật để liên kết những kỹ thuật chẩn đoán tiên tiến nhất, nó là một tham khảo "gối đầu giường" dành cho các bác sĩ thực hành Y học hạt nhân bao gồm cả trẻ em và cung [...]
Nói tới năng lượng hạt nhân, tia phóng xạ, người ta thường hình dung ra các tổn thương ghê gớm do các quả bom nguyên tử và các sự cố như Trec-nô-bưn gây ra. Đúng là tác dụng của năng lượng hạt nhân rất lớn nhưng khoa học kỹ thuật ngày nay đã cho phép con người tận dụng được mặt tốt, khắc phục mặt xấu để đảm bảo an toàn và [...]
Hướng dẫn chiến thuật cho bác sĩ X quang và các bác sĩ Y học hạt nhân, Chẩn đoán Hình ảnh: Y học hạt nhân, Ấn bản thứ hai là hướng dẫn thực tế, dễ sử dụng, và liên kết với thực tế của chẩn đoán hình ảnh đa phương thức. Tài liệu tham khảo toàn diện có thể tiếp cận này đề cập đến các lựa chọn y học hạt nhân phù hợp nhất để [...]
6 / 6 Bài
error: