Ganong Ôn tập Sinh lý học y học 25/e

Một công cụ ôn tập lý tưởng các kiến thức về sinh lý học dành cho các bạn sinh viên và học viên sau đại học.

Hơn 4 thập kỷ qua, Ganong Ôn tập sinh lý học Y học đã giúp cho nhân viên y tế hiểu về sinh lý học cơ thể người. Được viết với phong cách thú vị và liên quan lâm sàng, Ganong bao quát tất cả các chủ đề quan trọng mà không cần đi quá sâu vào các chi tiết, cung cấp thông tin thẩm quyền và có năng suất hơn bất cứ tham khảo tương tự nào.


Với ấn bản thứ 25, các tác giả đã cập nhật hàng loạt các chủ đề quan trọng, các tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển ở những lĩnh vực quan trọng. Ganong cũng tích hợp các ví dụ từ lâm sàng nội khoa để minh họa cho các khái niệm sinh lý học quan trọng.


+ Hơn 600 hình ảnh minh họa đầy màu sắc

+ Bao gồm các câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương và đề thi thử

+ Tăng số lượng các ca lâm sàng và biểu đồ minh họa.


Giới thiệu về tác giả

Giáo sư, Tiến sĩ Kim E. Barrett (La Jolla, CA), Khoa Y, Trưởng nhóm nghiên cứu sau đại học, Đại học California, San Diego.


TÓM TẮT

Ganong’s Review of Medical Physiology, Twenty-Fifth Edition 25th Edition

by Kim E. Barrett (Author), Susan M. Barman  (Author), Scott Boitano  (Author), Heddwen Brooks  (Author)

List Price: $65.00

Series: Review of Medical Physiology

Paperback: 768 pages

Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 25 edition (October 28, 2015)

Language: English

ISBN-10: 007182510X

ISBN-13: 978-0071825108

Product Dimensions: 8.5 x 1 x 10.8 inches

Shipping Weight: 3.3 pounds

PDF – 768 TRANG – 94 MB

Tải sách chỉ dành cho thành viên.

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: