You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Cẩm nang dành cho sinh viên đi lâm sàng Nhi khoa, 4e

THE PEDIATRICS CLERKSHIP SURVIVAL GUIDE WRITTEN BY STUDENTS WHO ACED THE CLERKSHIP – NOW IN FULL COLOR!

Hundreds of high-yield facts cover everything you need to excel on the boards and wards
Detailed how-to-succeed and what-to-study guidance from students who aced the boards
Integrated minicases highlight frequently tested scenarios and common patient presentations
Mnemonics, tables, and illustrations help you remember key concepts


Exam and Ward tips help you stand out on the wards and ace the shelf exam
Classifieds highlight extra-curricular opportunities and scholarships
Rich new full-color presentation.

About the Author_____
Latha Ganti, MD, MS, MBA, FACEP Professor of Emergency Medicine and Neurology University of Central Florida College of Medicine.
Matthew Kaufman, MD Associate Director, Department of Emergency Medicine, Richmond University Medical Center.
Neeraja Kairam, MD, Associate Director Pediatric Emergency Department, Department of Emergency Medicine, Morristown Medical Center, Morristown, New Jersey
Brian M. Lurie, MD, MPH, Associate Director, Pediatric Residency Program, Director, HealthStart Clinic, Atlantic Health- Goryeb Children’s Hospital, Morristown, New Jersey.
Ethan Wiener, MD, FAAP, FACEP, Chief, Division of Pediatric Emergency Medicine, NYU Langone Health and Bellevue Hospital Center, Associate Professor of Emergency and Pediatrics, New York University School of Medicine, New York, New York.

BOOK DETAILS___
First Aid for the Pediatrics Clerkship, Fourth Edition 4th Edition, Kindle Edition
by Latha Ganti (Author), Matthew S. Kaufman (Author)
Print List Price: $55.00
File Size: 88566 KB
Print Length: 576 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition (December 29, 2017)
Publication Date: December 29, 2017
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B075RQNKWR

Định dạng sách PDF – 576 trang – MB

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

CƠ HỘI SỞ HỮU TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN.

CHỈ VỚI 249.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN – BẢN QUYỀN CHÍNH HÃNG.

Chương trình áp dụng từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 25/8/2019

Chẩn đoán và điều trị dựa trên bằng chứng tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate!

ĐĂNG KÝ: https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: ĐÍNH KÈM MÃ GIẢM GIÁ: BMJ-249K vào email đăng ký.

___Chi tiết liên hệ CSKH: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

THƯ VIỆN MEDIPHARM

error: