You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Feigenbaum Siêu âm tim 7/e

Trong lần tái bản thứ 7 của Feigenbaum Siêu âm tim, các tác giả đã cập nhật những kiến thức mới nhất liên quan đến lĩnh vực này, phản ánh những tiến bộ công nghệ và ứng dụng lâm sàng của siêu âm tim.

Những điểm nhấn nổi bật của cuốn sách bao gồm hơn 1600 hình ảnh minh họa đầy màu sắc, thảo luận chi tiết về sử dụng siêu âm tim 3 chiều và hình ảnh tưới máu, và thông tin mới về sử dụng hình ảnh học biến dạng và biến dạng tỷ lệ. Nhiều hình ảnh mới cung cấp thông tin thú vị về những tiến bộ công nghệ. 
Sách cũng cập nhật những hướng dẫn gần đây nhất của AHA và ACC cho từng điều kiện bệnh lý liên quan trong suốt cuốn sách.

TRÍCH DẪN
Feigenbaum’s Echocardiography Seventh Edition
by William F. Armstrong MD, Thomas Ryan MD
List Price: $259.99
Hardcover: 816 pages
Publisher: LWW; Seventh edition (December 24, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0781795575
ISBN-13: 978-0781795579
Product Dimensions: 8.6 x 1.4 x 11.1 inches
Shipping Weight: 5.4 pounds

Định dạng PDF – 816 Trang – 158 MB

Tải sách chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

 

 

 

NHẬN XÉT

error: