You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bộ sưu tập Điện tâm đồ đặc biệt từ hơn 60 Giảng viên hàng đầu thế giới

Một bộ sưu tập các ECG giảng dạy đặc biệt từ các thư viện của hơn 60 giảng viên hàng đầu về tim mạch và ECG từ khắp nơi trên thế giới. Các điện tim đồ được trình bày trong 232 trường hợp cùng với các câu hỏi và thảo luận đầy đủ. Một nguồn tài nguyên có một không hai cho cả việc học và dạy cũng như diễn giải ECG.

BOOK DETAILS____
Title: ECG Masters’ Collection: Favorite ECGs from Master Teachers Around the World Volume: 2
Author(s): Mohammad Shenasa, Mark E. Josephson, N.A. Mark Estes III, Ezra A. Amsterdam, Melvin Scheinman (editors)
Publisher: Cardiotext Publishing
Year: 2018 Edition:
Language: English Pages (biblio\tech): 644
ISBN: 1942909209, 9781942909200, 1942909217, 9781942909217 ID: 2239467
Size: 24 MB Extension:pdf

Tải sách: Định dạng PDF – 644 trang – 24 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

error: